Til hovedinnhold

Battericelledesign og levetidsestimering

Battericelledesign og levetidsestimering

SINTEF undersøker hvordan batterier oppfører seg under forskjellige ytre påvirkninger og temperaturer. Vi sykler batteriene og gjør mer avanserte studier som impedans. Dette gjør at vi forstår sikkerhetsaspektet ved til de ulike batterikjemiene. Levetidsestimering av batteriene utføres ved en kombinasjon av eksperimentelle metoder og matematisk modellering.
Seniorforsker
930 03 981