Til hovedinnhold
Norsk English

Kraftledninger

Kraftledninger danner ryggraden i transmisjon av elektrisk energi i Norge, og utenfor byene er de også ryggraden i distribusjon av elektrisk energi frem til sluttbrukere. Overføring av elektrisk energi langs kraftledninger ved høye spenninger er effektivt og pålitelig med små tap. Den primære funksjonen til en kraftledning er å overføre driftsstrøm og dimensjonerende kortslutningsstrømmer uten overoppheting eller for høye tap, og holde driftsspenning og dimensjonerende spenninger uten kortslutninger og oversalg til jord.

Kontaktperson

SINTEF Energi arbeider med:
Studie av kraftledningskomponenter utsatt for mekaniske, kjemiske og elektriske påkjenninger, som kan påvirke levetiden til kraftledningen. Aktuelle kraftledningskomponenter er:

 • Liner
 • Avspenninger
 • Bardunforankringer
 • Lineskjøter og kontaktklemmer
 • Lineoppheng med armatur og isolatorer
 • Traverser (aluminium, tre, stål, kompositt)
 • Mast (tremast, betongmast, stålmast, kompositt)
 • Fundamentering og forankring
 • Jording- og overspenningsavledersystem

Våre tjenester

 • Testing av den mekaniske styrken til nye og gamle kraftledningskomponenter. Kan kombineres med strømbelastning.
 • Forbedring av mekaniske og elektriske forbindelsers evne til å opprettholde kontaktkraften, gjennom forbedret design og riktigere tiltrekningskraft.
 • Gjennomføring av typetester til blant annet avspenninger, hengeklemmer, liner og isolatorer
 • Tilstand - og levetidsanalyser.
 • Undersøkelser av aldringsprosesser som slitasje, utmatting og korrosjonshastigheten.
 • Testing av lineopphengs dynamiske respons for å unngå slitasje og utmatting.
 • Undersøkelse av mekanisk- og elektrisk holdfasthet til isolatorer.
 • Skadeanalyse ved feil og havari.
 • Kartlegging av atmosfærisk korrosjonsmiljø og tilhørende saltdeponeringstetthet.
 • Prosjekterings- og dimensjoneringsverktøy.
 • Utvikling og evaluering av kontrollmetoder.

SINTEF har blant annet følgende aktuelle laboratorier og utstyr:

 • Strekkbenk med lastcelle opp til 200kN.
 • Korrosjonskammer for akselerert testing.
 • Jigg for bøyetesting av ca. 20m lange stolper og master.
 • Jigg for bøyetesting av traverser.
 • Jigg for testing av lineopphengs dynamiske respons pga. vibrasjon og vind.
 • Jigg for trykk-deformasjonstesting. Måling av klemmesystems "fjærkonstant", for å kunne finne et fjærsystem, som gir minst mulig siging og kraftreduksjon.

Labratorier

Elektrotekniske laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Instituttet utfører målinger både i laboratorier og felt for produsenter, leverandører og brukere av elkraftteknisk utstyr.