Til hovedinnhold
Norsk English

Kraftledninger

Kraftledninger danner ryggraden i transmisjon av elektrisk energi i Norge, og utenfor byene er de også ryggraden i distribusjon av elektrisk energi frem til sluttbrukere.

Kontaktperson

Overføring av elektrisk energi langs kraftledninger ved høye spenninger er effektivt og pålitelig med små tap. Den primære funksjonen til en kraftledning er å overføre driftsstrøm og dimensjonerende kortslutningsstrømmer uten overoppheting eller for høye tap, og holde driftsspenning og dimensjonerende spenninger uten kortslutninger og oversalg til jord.

SINTEF Energi arbeider med:
Studie av kraftledningskomponenter utsatt for mekaniske, kjemiske og elektriske påkjenninger, som kan påvirke levetiden til kraftledningen. Aktuelle kraftledningskomponenter er:

 • Liner
 • Avspenninger
 • Bardunforankringer
 • Lineskjøter og kontaktklemmer
 • Lineoppheng med armatur og isolatorer
 • Traverser (aluminium, tre, stål, kompositt)
 • Mast (tremast, betongmast, stålmast, kompositt)
 • Fundamentering og forankring
 • Jording- og overspenningsavledersystem

Våre tjenester

 • Testing av den mekaniske styrken til nye og gamle kraftledningskomponenter. Kan kombineres med strømbelastning.
 • Forbedring av mekaniske og elektriske forbindelsers evne til å opprettholde kontaktkraften, gjennom forbedret design og riktigere tiltrekningskraft.
 • Gjennomføring av typetester til blant annet avspenninger, hengeklemmer, liner og isolatorer
 • Tilstand - og levetidsanalyser.
 • Undersøkelser av aldringsprosesser som slitasje, utmatting og korrosjonshastigheten.
 • Testing av lineopphengs dynamiske respons for å unngå slitasje og utmatting.
 • Undersøkelse av mekanisk- og elektrisk holdfasthet til isolatorer.
 • Skadeanalyse ved feil og havari.
 • Kartlegging av atmosfærisk korrosjonsmiljø og tilhørende saltdeponeringstetthet.
 • Prosjekterings- og dimensjoneringsverktøy.
 • Utvikling og evaluering av kontrollmetoder.

SINTEF har blant annet følgende aktuelle laboratorier og utstyr:

 • Strekkbenk med lastcelle opp til 200kN.
 • Korrosjonskammer for akselerert testing.
 • Jigg for bøyetesting av ca. 20m lange stolper og master.
 • Jigg for bøyetesting av traverser.
 • Jigg for testing av lineopphengs dynamiske respons pga. vibrasjon og vind.
 • Jigg for trykk-deformasjonstesting. Måling av klemmesystems "fjærkonstant", for å kunne finne et fjærsystem, som gir minst mulig siging og kraftreduksjon.

Labratorier

Elektrotekniske laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Instituttet utfører målinger både i laboratorier og felt for produsenter, leverandører og brukere av elkraftteknisk utstyr.