Til hovedinnhold
Norsk English

Mat og landbruk


Fagområder innen mat og landbruk

Bærekraftige samfunn

Bærekraftige samfunn

Samfunnsutfordringene knyttet til klimaendring, ressursknapphet og tap av biologisk mangfold er komplekse. I SINTEF jobber vi med helhetlige analyser av de omfattende omstillingsprosessene som må til for å møte disse utfordringene.

Fiskeri

Fiskeri

Et effektivt, selektivt og bærekraftig fiskeri sikrer at marine ressurser kan utnyttes både i dag og i morgen.

Global havforvaltning

Global havforvaltning

Havet dekker 70 prosent av jorden vår og består av en mosaikk av ulike forvaltningskonstellasjoner som Norge og norsk industri og forskning må forholde seg til.

Havbruk

Havbruk

I SINTEF jobber vi tett med havbruksnæringen, forvaltningen og andre kunnskapsmiljøer for å forstå næringens forutsetninger og behov, og for å sette dagsorden for en bærekraftig utvikling.

Kystinfrastruktur

Kystinfrastruktur

Havet kan bidra med løsninger til mange av de globale utfordringene vi står overfor. Dagens og fremtidens kystkonstruksjoner er lovende teknologier i omstillingen til et nullutslippssamfunn.

Nye biomarine ressurser

Nye biomarine ressurser

Nye måter å ta i bruk biomarine ressurser på kan spille en viktig rolle i det grønne skiftet. I SINTEF utvikler vi muliggjørende teknologier for industriell utnyttelse av nye biomarine ressurser.

Sirkulær bioøkonomi

Sirkulær bioøkonomi

Sirkulær bioøkonomi betyr at vi klarer å gjenvinne mesteparten av det biologiske avfallet vi kaster. For eksempel matrester, trevare og skinnprodukter.

Sjømatprosessering

Sjømatprosessering

Norge er en av verdens fremste sjømatnasjoner, og maten vi produserer skal være sunn og trygg å spise. SINTEF setter sammen løsningsorienterte og tverrfaglige team med erfaring fra både forskning og industri for å løse problemstillinger og bidra til...