Til hovedinnhold
Norsk English

Kystinfrastruktur

Havet kan bidra med løsninger til mange av de globale utfordringene vi står overfor. Dagens og fremtidens kystkonstruksjoner er lovende teknologier i omstillingen til et nullutslippssamfunn.

Kontaktpersoner

Med en stadig voksende verdensbefolkning øker matbehovet. Havbasert akvakultur bidrar med sunn mat og vil være en viktig matkilde i fremtiden. Klimaet endres, og det blir mindre landareal da det meste allerede er utnyttet. Dette skaper behov for nye kystkonstruksjoner både for transport og flytende byområder. Energikonstruksjoner som havvind kan med grønn strøm dekke det mangedobbelte av dagens globale energibehov.

Det er mange fordeler ved å flytte konstruksjoner på havet. Verdifulle landområder frigjøres, vi får et grønnere energialternativ til overfylte byer og vi får utnyttet havområder som i dag er lite utnyttet.

I SINTEF har vi stor aktivitet knyttet til marine kystkonstruksjoner. Vår forskningsaktivitet retter seg mot utvikling av analysemetodikk, gjennomføring av analyser og studier, modellforsøk i hydrodynamiske laboratorier, og utvikling av numeriske verktøy og kommersiell programvare.

Vi har lang erfaring og anerkjent ekspertise innen teoretisk- og eksperimentell hydrodynamikk. Vi baserer en stor del av virksomheten på SINTEFs hydrodynamiske laboratorier. Vi har også verdensledende kompetanse innen CFD og numerisk hydrodynamikk.

Ekspertiser

Laboratorier

Prosjekter

AutoPort – AI-optimering av havnelogistikk og -administrasjon

AutoPort – AI-optimering av havnelogistikk og -administrasjon

Start:
Slutt:

Autoport-prosjektet skal forbedre effektiviteten av små havner ved å bruke kunstig intelligens og operasjonsanalyse til å optimalisere lasthåndtering. Fokuset for prosjektet er å få til et modalt skift fra veitransport til sjø- og jernbane-basert...

PermaRICH

PermaRICH

Start:
Slutt:

Advanced Mapping and Monitoring for Assessing Permafrost Thawing Risks for Modern Infrastructure and Cultural Heritage in Svalbard

CLIMAREST

CLIMAREST

Start:
Slutt:

CLIMAREST er et EU-finansiert forskningsprosjekt som består av 18 partnere langs den europeiske kystlinja. Prosjektet tilhører EU Mission Restore our Ocean and Waters, og er medlem av Lighthouse for the Arctic and Atlantic Basin.

Norsk havteknologisenter

Norsk havteknologisenter

Start:

Norsk havteknologisenter skal utvikle ny kunnskap og teknologi med havet som fellesnevner. Senteret skal bli det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi.