Til hovedinnhold

Tjenester

Om oss

Vi former fremtidens energiløsninger

SINTEF Energi er et forskningsinstitutt for anvendt forskning, som skaper innovative energiløsninger. Vi tilbyr den fremste forskningsbaserte kunnskapen nasjonalt og internasjonalt for å gi våre kunder verdiøkende løsninger og tjenester. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF, som et av Europas største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Vi former fremtidens energiløsninger. Våre satsinger bidrar i overgangen til og realisering av fremtidens bærekraftige energisystem:

 • Smartgrids
 • Transmisjon
 • Offshore energisystem
 • Havvind
 • Energieffektivisering
 • CCS
 • Vannkraft
 • Bioenergi
 • Hydrogen
 • Utslippsfri transport

I tett samarbeid med NTNU har SINTEF Energi AS tilgang til mer enn 12 000 m2 med avansert forskningsinfrastruktur i våre laboratorier. Inkludert i dette er nye SINTEF Energy Lab i Trondheim.

Gassifiseringsreaktor
Gassifiseringsreaktor, konverterer biomasse og avfall til syntesegass som katalytisk kan konverteres til fornybare drivstoff og kjemikalier.

Kontakt oss

SINTEF Energi AS

Sentralbord: Telefon: 45 45 60 00*

Besøksadresser:
Hovedkontor: Sem Sælands vei 11, 7034 Trondheim
SINTEF Energy Lab: Anne Martha Kvams veg 35, 7036 Trondheim
Postadresse: Postboks 4761 Torgarden, 7465 Trondheim

Brussel-kontoret

Norsk og europeisk forskning knyttes stadig tettere sammen, derfor har SINTEF har etablert et eget kontor i Brussel. 

Kontorsted: Rue Guimard 9, 1000 Brussel 

Kontoret er bemannet med SINTEF-ansatte og disse sitter i samme lokale som NTNUs Brussel-medarbeidere.

Les mer om SINTEFs Brusselkontor

 

Fakturaadresse: 
SINTEF Energi AS
c/o Fakturamottak, Postboks 4515, 8608 Mo i Rana

Faktura som e-post:
Vi har tilrettelagt for mottak av faktura som vedlegg til e-post i PDF-format til: 4515@invoicecenter.net
Leverandøren vil motta e-post med bekreftelse på om faktura er akseptert eller ikke.

Organisasjonsnummer: NO 939 350 675 MVA

Nyheter fra #SINTEFblogg

Store satsinger

EERA koordinerer energiforskning for ett "Europa med lavt karbonutslipp" – SINTEF har et sterkt engasjement i EERA.

GEMINI-sentre

Andre faglige senter

 • LowEmission - shall develop technology and methods to ensure that the O&G industry can meet its emission goals
 • NORDICCS - CCS Competence Centre
 • Smartgrids 
 • ECCSEL - Laboratory Infrastructure

FME Årsrapporter 2018

Ledelse

Inge Røinaas Gran

Administrerende direktør
Navn
Inge Røinaas Gran
Tittel
Administrerende direktør
Telefon
930 37 742
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Knut Samdal

Forskningssjef
Navn
Knut Samdal
Tittel
Forskningssjef
Telefon
901 43 638
Avdeling
Energisystemer
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Petter Støa

Forskningsdirektør
Navn
Petter Støa
Tittel
Forskningsdirektør
Telefon
930 59 624
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Grete Aastorp

Kvalitets- og sikkerhetssjef
Navn
Grete Aastorp
Tittel
Kvalitets- og sikkerhetssjef
Telefon
934 83 903
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Beate Ødegaard

Administrasjonssjef
Navn
Beate Ødegaard
Tittel
Administrasjonssjef
Telefon
930 35 815
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS