Til hovedinnhold

Tjenester

Om oss

Vi former fremtidens energiløsninger

SINTEF Energi er et forskningsinstitutt for anvendt forskning, som skaper innovative energiløsninger. Vi tilbyr den fremste forskningsbaserte kunnskapen nasjonalt og internasjonalt for å gi våre kunder verdiøkende løsninger og tjenester. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF, som et av Europas største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Vi former fremtidens energiløsninger. Våre satsinger bidrar i overgangen til og realisering av fremtidens bærekraftige energisystem:

 • Energieffektivisering
 • CO2-håndtering
 • Vannkraft
 • Havvind
 • Bioenergi
 • Systemintegrasjon av fornybar energi
 • Smartgrid
 • Transmisjon og kobling av norsk kraft til Europa
 • Gassteknologi, LNG og hydrogen
 • Undervanns kraftforsyning og prosessering
 • Utslippsfri transport

I tett samarbeid med NTNU har SINTEF Energi AS tilgang til mer enn 12 000 m2 med avansert forskningsinfrastruktur i våre laboratorier. Inkludert i dette er nye SINTEF Energy Lab i Trondheim.

Gassifiseringsreaktor
Gassifiseringsreaktor, konverterer biomasse og avfall til syntesegass som katalytisk kan konverteres til fornybare drivstoff og kjemikalier.

Nyheter og blogger fra SINTEF Energi

Store satsinger

Kontakt oss

SINTEF Energi AS

Sentralbord: Telefon: 73 59 72 00*
Fax: 73 59 72 50

Besøksadresser:
Hovedkontor: Sem Sælands vei 11, 7034 Trondheim
Brussel: Rue du Trône 61, 1050 Brussel
SINTEF Energy Lab: Anne Martha Kvams veg 35, 7036 Trondheim

Postadresse: Postboks 4761 Torgarden, 7465 Trondheim
Fakturaadresse: c/o Fakturamottak, Postboks 4515, 8608 Mo i Rana

Faktura som e-post: Vi har nå tilrettelagt for mottak av faktura som vedlegg til e-post i PDF-format til: 4515@invoicecenter.net 
Leverandøren vil motta e-post med bekreftelse på om faktura er akseptert eller ikke.

Organisasjonsnummer: NO 939 350 675 MVA

Ledelse

Inge Røinaas Gran

Administrerende direktør
Navn
Inge Røinaas Gran
Tittel
Administrerende direktør
Telefon
930 37 742
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Knut Samdal

Forskningssjef
Navn
Knut Samdal
Tittel
Forskningssjef
Telefon
901 43 638
Avdeling
Energisystemer
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Petter Støa

Forskningsdirektør
Navn
Petter Støa
Tittel
Forskningsdirektør
Telefon
930 59 624
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Grete Aastorp

Kvalitets- og sikkerhetssjef
Navn
Grete Aastorp
Tittel
Kvalitets- og sikkerhetssjef
Telefon
934 83 903
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS