Til hovedinnhold
Norsk English
Institutt

SINTEF Energi


Om SINTEF Energi AS

Vi former fremtidens energiløsninger

SINTEF Energi er et forskningsinstitutt for anvendt forskning, som skaper innovative energiløsninger. Vi tilbyr den fremste forskningsbaserte kunnskapen og infrastrukturen nasjonalt og internasjonalt for å gi våre kunder verdiøkende løsninger og tjenester og styrke deres konkurransekraft. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF, som er et av Europas største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er en allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

 • Fakta (januar 2024) pdf

Våre satsinger bidrar i overgangen til og realisering av fremtidens bærekraftige energisystem:

 • Smartgrids
 • Transmisjon
 • Integrerte energisystem
 • Havvind
 • Energieffektivisering
 • CCS
 • Vannkraft
 • Bioenergi
 • Hydrogen
 • Utslippsfri transport

I tett samarbeid med NTNU har SINTEF Energi AS tilgang til mer enn 12 000 m2 med avansert forskningsinfrastruktur i våre laboratorier, inkludert i dette er SINTEF Energy Lab.

Les mer om: Styre og ledelse, Nøkkeltall, Fakta og Organisasjon


Energitips - Er du bekymret for strømpriser og -regninger, eller liker de best å fyre med ved. Forskere ved SINTEF Energi har noen gode tips som du kan ta i bruk hjemme.

SINTEF Energis avdelinger

Ledelse

Kontakt oss

SINTEF Energi AS

Sentralbord: Telefon: 45 45 60 00*

Besøksadresser:
Hovedkontor: Statens Hus, Prinsens gate 1A, med adkomst fra Tinghusgata
SINTEF Energy Lab: Anne Martha Kvams veg 35, 7036 Trondheim
Postadresse: Postboks 4761 Torgarden, 7465 Trondheim