Til hovedinnhold

Tjenester

Om oss

Vi former fremtidens energiløsninger

SINTEF Energi er et forskningsinstitutt for anvendt forskning, som skaper innovative energiløsninger. Vi tilbyr den fremste forskningsbaserte kunnskapen nasjonalt og internasjonalt for å gi våre kunder verdiøkende løsninger og tjenester. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF, som et av Europas største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Vi former fremtidens energiløsninger. Våre satsinger bidrar i overgangen til og realisering av fremtidens bærekraftige energisystem:

 • Smartgrids
 • Transmisjon
 • Offshore energisystem
 • Havvind
 • Energieffektivisering
 • CCS
 • Vannkraft
 • Bioenergi
 • Hydrogen
 • Utslippsfri transport

I tett samarbeid med NTNU har SINTEF Energi AS tilgang til mer enn 12 000 m2 med avansert forskningsinfrastruktur i våre laboratorier. Inkludert i dette er nye SINTEF Energy Lab i Trondheim.

Gassifiseringsreaktor
Gassifiseringsreaktor, konverterer biomasse og avfall til syntesegass som katalytisk kan konverteres til fornybare drivstoff og kjemikalier.

Store satsinger

EERA koordinerer energiforskning for ett "Europa med lavt karbonutslipp" – SINTEF har et sterkt engasjement i EERA.

GEMINI-sentre

Andre faglige senter

 • LowEmission har som mål å utvikle teknologi og metoder for å hjelpe petroleumsindustrien med å nå sine utslippsmål.

   

 • NORDICCS - CCS Competence Centre
 • Smartgridsenteret - The Norwegian Smartgrid Centre

FME Årsrapporter 2020

Kontakt oss

SINTEF Energi AS

Sentralbord: Telefon: 45 45 60 00*

Besøksadresser:
Hovedkontor: Sem Sælands vei 11, 7034 Trondheim
SINTEF Energy Lab: Anne Martha Kvams veg 35, 7036 Trondheim
Postadresse: Postboks 4761 Torgarden, 7465 Trondheim

Brussel-kontoret

Norsk og europeisk forskning knyttes stadig tettere sammen, derfor har SINTEF har etablert et eget kontor i Brussel. 

Kontorsted: Rue Guimard 9, 1000 Brussel 
Kontoret er bemannet med SINTEF-ansatte og disse sitter i samme lokale som NTNUs Brussel-medarbeidere.

Les mer om SINTEFs Brusselkontor

 


Faktura til SINTEF Energi (fra 1. februar 2021):

Vår foretrukne måte å motta faktura på er via EHF. Vi oppfordrer alle våre leverandører til å sende faktura gjennom TietoEVRYs aksesspunkt på EHF. 

Postadresse for faktura:
SINTEF Energi AS,
Postboks 274, Alnabru, 0614 OSLO
Det er et krav om at leverandøren benytter bestillers ansattnummer i standardfeltet "Deres Ref'.

Faktura som e-post:
Vi har tilrettelagt for mottak av faktura som vedlegg til e-post i PDF-format til: 

Forutsetninger for bruk e-postmottak av faktura:

 • Kan bare inneholde ett (1) vedlegg og vedlegget skal tilsvare en faktura. Det er ikke mulig å slå sammen flere filer i en .zip-fil eller at ett pdf-dokumentet inneholder flere faktura.
 • Vedlegget må ha filtype .pdf eller .tif. Andre filtyper godkjennes ikke. 
 • Maksimal størrelse på vedlegget er 2MB
 • Teksten i e-posten blir ikke lest manuelt, og det er ikke mulig å gi beskjeder om manuell overstyring eller behandling gjennom teksten.
 • Faktura som sendes elektronisk kan ikke være en link til faktura som ligger på en internettløsning.

Innsender vil motta e-post med bekreftelse på om faktura er akseptert eller ikke.

Organisasjonsnummer: NO 939 350 675 MVA

Ledelse

Inge Røinaas Gran

Administrerende direktør
930 37 742
Navn
Inge Røinaas Gran
Tittel
Administrerende direktør
Telefon
930 37 742
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Per Normann Mikalsen

Viseadministrerende direktør
926 60 066
Navn
Per Normann Mikalsen
Tittel
Viseadministrerende direktør
Telefon
926 60 066
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Knut Samdal

Forskningssjef
901 43 638
Navn
Knut Samdal
Tittel
Forskningssjef
Telefon
901 43 638
Avdeling
Energisystemer
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Dag Eirik Nordgård

Forskningssjef
932 21 679
Navn
Dag Eirik Nordgård
Tittel
Forskningssjef
Telefon
932 21 679
Avdeling
Elkraftteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Petter Egil Røkke

Forskningssjef
901 20 221
Navn
Petter Egil Røkke
Tittel
Forskningssjef
Telefon
901 20 221
Avdeling
Termisk energi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Mona Jacobsen Mølnvik

Forskningssjef
930 08 868
Navn
Mona Jacobsen Mølnvik
Tittel
Forskningssjef
Telefon
930 08 868
Avdeling
Gassteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Petter Støa

Forskningsdirektør
930 59 624
Navn
Petter Støa
Tittel
Forskningsdirektør
Telefon
930 59 624
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Anne Steenstrup-Duch

Kommunikasjonssjef
900 96 295
Navn
Anne Steenstrup-Duch
Tittel
Kommunikasjonssjef
Telefon
900 96 295
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Liv Grete Kvello

Økonomisjef
976 71 649
Navn
Liv Grete Kvello
Tittel
Økonomisjef
Telefon
976 71 649
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Grete Aastorp

Kvalitets- og sikkerhetssjef
934 83 903
Navn
Grete Aastorp
Tittel
Kvalitets- og sikkerhetssjef
Telefon
934 83 903
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Beate Ødegaard

Administrasjonssjef
930 35 815
Navn
Beate Ødegaard
Tittel
Administrasjonssjef
Telefon
930 35 815
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS