Til hovedinnhold

Tjenester

Om oss

Vi former fremtidens energiløsninger

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og -tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF, som et av Europas største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet.

Vi former fremtidens energiløsninger. Våre satsinger bidrar i overgangen til og realisering av fremtidens bærekraftige energisystem:

 • Energieffektivisering
 • CO2-håndtering
 • Vannkraft
 • Havvind
 • Bioenergi
 • Systemintegrasjon av fornybar energi
 • Smartgrid
 • Transmisjon og kobling av norsk kraft til Europa
 • Gassteknologi, LNG og hydrogen
 • Undervanns kraftforsyning og prosessering
 • Utslippsfri transport

I tett samarbeid med NTNU har SINTEF Energi AS tilgang til mer enn 12 000 m2 med avansert forskningsinfrastruktur i våre laboratorier. Inkludert i dette er nye SINTEF Energy Lab i Trondheim.

Gassifiseringsreaktor
Gassifiseringsreaktor, konverterer biomasse og avfall til syntesegass som katalytisk kan konverteres til fornybare drivstoff og kjemikalier.
Les mer om SINTEF Energi

Store satsinger

Kontakt oss

SINTEF Energi AS

Sentralbord: Telefon: 73 59 72 00*
Fax: 73 59 72 50

Besøksadresser:
Hovedkontor: Sem Sælands vei 11, 7034 Trondheim
Brussel: Rue du Trône 61, 1050 Brussel
SINTEF Energy Lab: Anne Martha Kvams veg 35, 7036 Trondheim

Postadresse: Postboks 4761 Torgarden, 7465 Trondheim
Fakturaadresse: c/o Fakturamottak, Postboks 4515, 8608 Mo i Rana

Faktura som e-post: Vi har nå tilrettelagt for mottak av faktura som vedlegg til e-post i PDF-format 4515@invoicecenter.net
Leverandøren vil motta e-post med bekreftelse på om faktura er akseptert eller ikke.

Organisasjonsnummer: NO 939 350 675 MVA

Fornybar energi og Klima og miljø