Til hovedinnhold
Norsk English
Institutt

SINTEF Energi


Om SINTEF Energi AS

Vi former fremtidens energiløsninger

SINTEF Energi er et forskningsinstitutt for anvendt forskning, som skaper innovative energiløsninger. Vi tilbyr den fremste forskningsbaserte kunnskapen nasjonalt og internasjonalt for å gi våre kunder verdiøkende løsninger og tjenester. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF, som et av Europas største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Våre satsinger bidrar i overgangen til og realisering av fremtidens bærekraftige energisystem:

 • Smartgrids
 • Transmisjon
 • Integrerte energisystem
 • Havvind
 • Energieffektivisering
 • CCS
 • Vannkraft
 • Bioenergi
 • Hydrogen
 • Utslippsfri transport

I tett samarbeid med NTNU har SINTEF Energi AS tilgang til mer enn 12 000 m2 med avansert forskningsinfrastruktur i våre laboratorier, inkludert i dette er SINTEF Energy Lab.


Store satsinger

FME hos SINTEF Energi

FME hos SINTEF Energi

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er nasjonale sentre innen energi- og miljøområdet. SINTEF Energi leder og deltar i flere FME-sentre.

EU-prosjekter

EU-prosjekter

SINTEF Energi koordinerer og deltar i flere EU Horizon 2020 og FP7 prosjekter. Her er et utvalg av prosjektene.

EERA koordinerer energiforskning for ett "Europa med lavt karbonutslipp" – SINTEF har et sterkt engasjement i EERA.

GEMINI-sentre

Andre faglige senter

 • LowEmission har som mål å utvikle teknologi og metoder for å hjelpe petroleumsindustrien med å nå sine utslippsmål.
 • NORDICCS - CCS Competence Centre
 • Smartgridsenteret - The Norwegian Smartgrid Centre

FME Årsrapporter 2021

Ledelse

Kontakt oss

SINTEF Energi AS

Sentralbord: Telefon: 45 45 60 00*

Besøksadresser:
Hovedkontor: Statens Hus, Prinsens gate 1A, med adkomst fra Tinghusgata
SINTEF Energy Lab: Anne Martha Kvams veg 35, 7036 Trondheim
Postadresse: Postboks 4761 Torgarden, 7465 Trondheim

Brussel-kontoret

Norsk og europeisk forskning knyttes stadig tettere sammen, derfor har SINTEF har etablert et eget kontor i Brussel. 

Kontorsted: Rue Guimard 9, 1000 Brussel 
Kontoret er bemannet med SINTEF-ansatte og disse sitter i samme lokale som NTNUs Brussel-medarbeidere.