Til hovedinnhold
Norsk English

Avdeling Energisystemer

Utfordringer innen energi og miljø krever nye tanker og ideer, løsninger og teknologi. Det trengs et robust kraftnett for blant annet å realisere mer fornybar energi, elektrifisering av transport og aktivisering av sluttbrukerfleksibilitet. Alt dette skal skje innenfor rammene av et pålitelig og kostnadseffektivt system.

Kontaktperson

Om avdeling Energisystemer

Vi analyserer og modellerer energisystemer med fokus på vannkraft, ny fornybar energi og kraftnett. Avdelingen utvikler optimaliseringsmodeller for vannkraftproduksjon og kraftsystemplanlegging, utfører strategiske energisystemanalyser på nordisk og europeisk nivå. Vi arbeider i flerfaglige team i forskningsmiljø som er internasjonalt ledende på energi, og som dekker hele energikjeden fra kraftproduksjon, via lagring og distribusjon til sluttbruk og miljøpåvirkning.


 Avdelingen er lokalisert i Sem Sælands vei 11.
Medarbeidere i avdeling Energisystemer


 

Avdelingens hovedaktiviteter

Klima og miljø

Klima og miljø

SINTEF utvikler teknologi og industrielle løsninger for globale miljø- og klimautfordringer

Energisystem

Energisystem

Skal vi nå de globale klimamålene må vi få til en rask overgang til bruk av utslippsfri energi, og de utslippsfrie energibærerne må produseres uten at vi sløser med energien. I tillegg må fremtidens energisystem være pålitelig, miljøvennlig og...

Havvind

Havvind

Norge har akkurat forlatt startstreken i et kappløp om å bli den nasjonen som erobrer havet med vindturbiner på dypt vann.

Integrerte energisystemer

Integrerte energisystemer

Fremtidens energisystem må støtte opp under og tilrettelegge for et nullutslippssamfunn. Dekarbonisering vil være den største pådriveren på vegen mot et slikt samfunn, men også digitalisering og desentralisering vil være viktig. Til sammen vil disse...

SmartGrids

SmartGrids

Smartgrid er det vi kaller fremtidens digitaliserte, smarte strømnett, og er helt avgjørende for å elektrifisere Norge og lykkes med å redusere klimagassutslippene.

Vannkraft

Vannkraft

Sammen med kundene våre jobber vi for å få til effektiv energiproduksjon fra vannkraft, som også tar vare på natur, miljø og dyreliv.

Solenergi

Solenergi

I SINTEF jobber vi for at solenergi skal bli billigere, mer effektivt, mer miljøvennlig, mer tilgjengelig, og bedre integrert i vårt energisystem.