Til hovedinnhold
Norsk English

Bølgekraft

Forskning på bølgeenergi bidrar til å utnytte bølgeenergi til elektrisitetsproduksjon eller andre nytteformål.

Kontaktpersoner

SINTEF har ekspertise innen flere fagområder og utvikler forskningsbaserte løsninger for å realisere de mulighetene bølgekraft gir.

Den nåværende geopolitiske situasjonen og situasjonen på energimarkedet krever at Europa drastisk akselererer omstillingen til ren energi og gjør seg mindre avhengig av energi fra upålitelige leverandører og flyktige fossile brensler (REPowerEU). Videre er det ifølge den europeiske grønne given et mål om netto null utslipp av klimagasser innen 2050. 

Bølgekraft kan potensielt utgjøre et betydelig bidrag for å nå dette målet. Bølgekraft estimeres som en potensiell verdensomspennende ressurs tilsvarende 29 500 TWh/år. Til tross for potensialet er det flere utfordringer som må løses før bølgeenergi blir en relevant faktor i energimarkedet. Det finnes lovende teknologi, men det er krevende å finne løsninger for å redusere kostnadene og øke effektiviteten. Dette er nødvendig for å tiltrekke seg investorer og sikre lønnsomhet i et konkurransepreget marked. 

SINTEF jobber aktivt for å realisere bølgekraftens fulle potensial og utvikle tilhørende fagområder. Dette gjør vi ved å drive forskning og tilby forskningsbasert kompetanse og tjenester innen teknologi for bølgeenergiomforming og relaterte fagområder. Videre gjør vi dette i samsvar med internasjonalt etablert teknologisk og vitenskapelig beste praksis for utvikling av havteknologi. 

SINTEF deltar i regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter knyttet til bølgeenergi. Vi utfører verifikasjons-, validerings- og kvalifiseringsstudier av konsepter for industrien og tilbyr oppfinnere og gründere konsulenttjenester i konseptutviklingens innledende faser. 

SINTEF jobber blant annet innen følgende relaterte fagområder: 

  • vurdering av bølgeenergiressurser samt miljømodellering og -analyse 
  • numerisk analyse og utvikling av dedikerte numeriske verktøy for omformere, herunder koblet hydro-aero-elastisk analyse og flerlegemeinteraksjoner 
  • tanktesting av omformere og komponenter, herunder «hardware in the loop» og operasjoner 
  • fullskala og småskala riggtesting av konstruksjoner, konstruksjonskomponenter og materialer 
  • bølge-til-nett-modeller (numeriske modeller som representerer dynamikken i delsystemer fra de innfallende bølgende til det mottakende strømnettet) 
  • kontroll av omformersystemer 
  • integrasjon av bølgeenergi i strømnettet 
  • komplementaritet mellom bølgeenergi og andre variable fornybare ressurser, for eksempel vind- og solenergi 
  • miljøkonsekvensanalyse og livsløpsanalyse 

Ekspertiser

Laboratorier

Prosjekter

IMPACT

IMPACT

Start:
Slutt:

IMPACT er et forsknings- og innovasjonsprosjekt hvor målet er å utvikle og demonstrere neste generasjons testing av bølgekraftinstallasjoner (Wave Energy Converters).

Megaroller

Megaroller

Start:
Slutt:

MegaRoller var et prosjekt som hadde fokus på utvikling av en ny og større Power Take Off (PTO) enhet på hele 1 MW for bruk i en såkalt Oscillating Wave Source Converter (OSCW - oscillerende bølgekraftkonverter).

Programvare