Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEFskolen

Vi har en egen SINTEF-skole som tilbyr et bredt spekter av lærings- og utviklingsaktiviteter.

For å ivareta vårt samfunnsoppdrag og skape løsninger på vår tids store utfordringer, er vi avhengig av medarbeidere med høy faglig kompetanse. SINTEFs ambisjon om å levere verdensledende forskning for innovasjon, forutsetter medarbeidere som kontinuerlig utvikler egen og andres kompetanse og deler kunnskap og nettverk.

Av den grunn har vi en egen SINTEF-skole som tilbyr et bredt spekter av lærings- og utviklingsaktiviteter.

SINTEFskolen legger vekt på å fremme gode læringsmiljøer. Som nyansatt vil du få delta på Velkommen til SINTEF – et opplæringsprogram der du blir kjent med hele SINTEF, vår egenart og verdier og dine karrieremuligheter.

Du får også opplæring i prosjektarbeid og prosjektledelse der du lærer hvordan du kan lede andre til samspill for å nå prosjektmål og bidra til verdiskaping i SINTEF.

Kurs i god kommunikasjon, arbeid med EU-prosjekter, språkkurs i norsk og engelsk er også opplæringsprogrammer som SINTEFskolen tilbyr. Samt utviklingsprogram for linjeledere.

I SINTEFskolen vil du få utfordrende oppgaver og god anledning til utvikle deg både faglig og personlig i samspill med kolleger fra hele SINTEF.

Medarbeidere