Til hovedinnhold
Norsk English

Goder og velferdsordninger

SINTEF er ingenting uten våre medarbeidere. Vi vet at et godt liv handler om mer enn jobb, og derfor er vi opptatt av å gi medarbeidere muligheten til å balansere arbeid og fritid. I SINTEF gir vi deg derfor gode og fleksible arbeidsordninger.

Gode pensjonsordninger og AFP
Vi har en pensjonsordning som vil gi deg god pensjon og et livsvarig AFP-tillegg.

Foreldrepermisjon med full lønn
Hos oss får du foreldrepermisjon med full lønn.

Forsikringsordninger
Vi har forsikringsordninger som gir deg svært god økonomisk trygghet dersom uhellet er ute.

SINTEF-barnehager
Vi har egne SINTEF-barnehager med høy kvalitet både i Oslo og Trondheim.

Boliger i SINTEF-regi
Gjennom Boligstiftelsen for NTNU og SINTEF disponerer vi en del leiligheter i nærheten av Gløshaugen-området i Trondheim. SINTEF eier også fem leiligheter i Gladengen Park på Ensjø i Oslo.

Støtte til medarbeider fra utlandet
Utenlandske statsborgere som starter hos oss direkte fra utlandet får tilbud om praktisk hjelp og oppfølging av Onboard Norway . Dette gjelder assistanse til alt fra søknad om oppholdstillatelse / hjelp til å finne bolig/skole/barnehage til nettverksbygging og skikurs.

Livsfaseorientert personalpolitikk
Vi er fleksible og legger til rette for at du kan fokusere på det som betyr noe for deg akkurat nå.

Ung i SINTEF
Alle nye medarbeidere får tilbud om å bli med på aktiviteter/arrangementer arrangert av "Ung i SINTEF" – et faglig og sosialt nettverk for unge i SINTEF. Målet er å legge til rette for at de blir godt kjent både på tvers av avdelinger og på tvers av konsernområder.

SINTEF-hyttene
Vi har hus/hytter på Røros, på Sula og Hafjell som er tilgjengelig for våre medarbeidere med familie.

Bedriftsidrettslagene
Vi har bedriftsidrettslag både i Trondheim (SINTEF BIL) og i Oslo (FBI) som har som formål ved samarbeid og vennskap å fremme idrett og trivsel i sunne former for alle våre medarbeidere.

Treningsavtaler
Vi har avtaler med flere treningssenter hvor du får rabatt på trening og kan få god hjelp til å finne den typen trening som akkurat du vil trives med.

Andre goder
Ekstra fri i forbindelse med jul og nyttår.

IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv)
Vi er en IA-bedrift og det vil si at vi har mål som beskriver hvordan vi jobber med sykefraværet, tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og gjennomføring av en livsfaseorientert personalpolitikk hvor avgangsalder er én av fasene.

Full lønn under sykdom i ett år

Subsidiert kantine og gratis te, kaffe og frukt