Til hovedinnhold
Norsk English

Produktdokumentasjon, sertifisering og teknisk godkjenning


SINTEF Certification

SINTEF Certification skal bidra til å sikre kvalitet, verdier og miljø gjennom våre ordninger for godkjenning og sertifisering. Vi godkjenner og sertifiserer byggevarer, konstruksjoner, konstruksjonselementer, materialer og løsninger etter nasjonale og internasjonale regler, forankret i forskningsbasert kunnskap og gode nasjonale laboratorier. På nettsidene til SINTEF Certification kan du finne godkjente og sertifiserte produkter og lese mer om våre tjenester og ordninger.

Finn godkjente og sertifiserte produkter

Om produktdokumentasjon

Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven angir at alle egenskapene til produkter som brukes i et byggverk og som har betydning for at byggverket kan oppfylle forskriftens grunnleggende krav, skal være dokumenterte.Produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før produktet omsettes og brukes i byggverk. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggprodukter, prefabrikerte konstruksjoner og konstruksjonselementer.SINTEF er utpekt godkjenningsinstans samt teknisk kontrollorgan for byggprodukter. Oversikt over våre utpekinger finnes i den felles europeiske databasen Nando. Vi utsteder dokumentasjon av egenskaper i form av:

SINTEF Teknisk Godkjenning
SINTEF Produktsertifikat
SINTEF NorGeoSpec Produktsertifikat
SINTEF Personsertifikat
Europeisk Teknisk Bedømmelse (ETA) som grunnlag for CE-merking
Europeisk CPR-sertifikat som grunnlag for CE-merking


Finn godkjente og sertifiserte produkter

Produktdokumentasjon og SINTEF-tjenester

Produktdokumentasjon

SINTEF har spisskompetanse på krav til produktdokumentasjon gitt i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK-forskriften) samt i andre relevante forskrifter. SINTEF har også kompetanse på byggeteknikk, slik at vi kan vurdere hvorvidt byggevarer og konstruksjonsløsninger bidrar til at relevante krav blir oppfylt.

Ved vurdering av bruk av byggevarer i konkrete byggverk henviser vi normalt til den ansvarlig prosjekterende i byggesaken. Dette fordi SINTEF ikke påtar seg rollen som ansvarlig prosjekterende i byggesaker.

Import av byggevarer

For byggevarer som importeres til Norge kan SINTEF svare på spørsmål om krav til produktdokumentasjon for markedsføring og salg av byggevarer i Norge.

SINTEF er akkreditert for produktsertifisering av stiger og stillaser som er omfattet av den norske produsentforskriften. De som importerer stiger og stillaser til Norge kan få sine produkter testet og sertifisert hos SINTEF. Ta kontakt på om dette.

Eksport av byggevarer

Vi kan påta oss rådgivningsoppdrag for bedrifter som ønsker å eksportere byggevarer. Vi kan også gi informasjon om hvilken produktdokumentasjon som kreves for markedsføring og salg i EU- og EØS-området Spørsmål om eventuelle nasjonale krav i ulike land bør stilles til fagmiljøer i det enkelte landet.

CE-merking

Byggevarer må CE-merkes når det finnes en harmonisert europeisk standard eller en Europeisk Teknisk Bedømmelse (ETA). SINTEF kan utarbeide ETA for produsenter av byggevarer som skal CE-merke sine produkter når disse ikke er omfattet av en harmonisert europeisk produktstandard. Les mer

CE-merking og utarbeidelse av ytelseserklæring gjøres av produsenten selv.

SINTEF utsteder CPR-sertifikater som er grunnlag for CE-merking for byggevarer i AVCP-system 2+, 1 og 1+. Vi kan også utføre typeprøving av mange typer byggevarer i AVCP-system 3. Les mer

Spesialrådgivning

SINTEF tilbyr spesialrådgivning i form av prosjektgranskning/-gjennomgang av prosjekteringsunderlaget og løsningsvalg i byggeprosjekter. Les mer

Vurdering av byggskader

Dersom du ønsker at SINTEF skal vurdere byggskader har vi egne fagfolk som påtar seg slike oppdrag. Les mer

Byggforskserien og våtromsnormen

Byggforskserien og Våtromsnormen gir råd om både prosjektering og produktdokumentasjon. Les mer

Produktdokumentasjon som markedsfortrinn

Det at en byggevare har produktdokumentasjon fra SINTEF Certification kan brukes som et markedsfortrinn i det norske markedet. Vi kan holde kurs for salgs- og markedsavdelingen om produktdokumentasjon i det norske markedet.

 

Kontakt oss

Kontakt oss om godkjenning og sertifisering

SINTEF Certification
Firmapost:

SINTEF Community Oslo
Besøksadresse: Børrestuveien 3
Postadresse: Pb 124 Blindern – 0314 Oslo
Telefon: 73 59 30 00

SINTEF Community Trondheim
Besøksadresse: Høgskoleringen 7b
Postadresse: Pb 4760 Sluppen – 7465 Trondheim
Telefon: 73 59 30 00

 

 

Medarbeidere