Til hovedinnhold
Norsk English

Tilstandsanalyse og skadeanalyse

SINTEF utfører tilstandsanalyser og skadeanalyser på alle bygningstyper. SINTEF har analysert byggskader og tilbudt forskningsbasert rådgivning til byggenæringen i over 60 år.

Tilstandsanalyse og skadeanalyseSINTEF utfører skadeanalyser på alle bygningstyper - alt fra kompliserte industri- og næringsbygg til småhus. I skadeanalyser avdekker vi skadeomfanget og vurde­rer hvilke konsekvenser skaden har. Selve skadeårsaken finner vi oftest ved å foreta en befaring av skadestedet. I tillegg vurderer vi dokumenta­sjon, tegninger og beregningsgrunnlag. Vi utfører nødvendige målinger i de skadde konstruk­sjonene, og tar ut prøver for analyse i våre laboratorier ved behov. Som tiltak anbefaler vi velprøvde prinsippløsninger som grunnlag for videre prosjektering. Som et forebyggende tiltak mot byggskader tilbyr vi også prosjektgranskning til arkitekter, rådgivere og entreprenører. Vi uttaler oss ikke om økonomiske eller juridiske forhold.

Eksempel på våre kompetanseområder

 • Fuktskader
 • Støyproblemer
 • Inneklimavurderinger og renhold
 • Konstruksjonsoppbygning
  • Gulv – gulvbelegg, gulv på grunn, gulvvarme
  • Vegg – fasade, yttervegg, vindu og dører
  • Tak, terrasse og uteanlegg – glasstak
 • Bad, våtrom og badeanlegg
 • Fryserom og kjølerom
 • Laboratoriemålinger og feltmålinger
 • Fundamentering og grunnmurer
 • Konstruksjoner i tre, mur og betong
 • Ventilasjons- og sanitæranlegg
 • Parkeringsanlegg og kjellere
 • Termografering
 • Verneverdig bebyggelse

Hva er en byggskade?

75 % av byggskader er fuktskader – som vannlekkasjer, luftlekkasjer, byggfukt og kondens. Andre byggskader kan være knyttet til konstruksjonen, konstruksjonens plassering og konstruksjonens ytre miljø – som sammenbrudd, bæreevne, lyd, lastpåvirkninger, klimapåkjenninger og setninger.

Hva skyldes byggskader?

Skadebildet er sammensatt. Det er ikke slik at de fleste skadene oppstår ved spesielle hendelser, som ulykker og ekstremvær. De fleste skadene skyldes feil i prosjektering og / eller utførelse.

Hvordan unngå byggskader?

Byggskader koster eiere, forsikringsselskap og samfunnet store summer hvert år. Derfor er det viktig å både forebygge byggskader og å analysere skaden hvis den først inntreffer. Den sikreste måten å unngå byggskader på er å planlegge godt ved å bruke kjente prinsipper og dokumenterte materialer. Klimatilpasning, stedstilpasning og detaljprosjektering er viktig for å unngå byggskader. I tillegg kommer riktig bruk av bygningen.

SINTEF kan også tilby byggteknisk spesialrådgivning som et forebyggende tiltak mot byggskader.
Les mer om spesialrådgivning her.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker et tilbud, send oss en epost til

SINTEF gjennomfører skadeoppdrag etter medgått tid og utlegg. SINTEF har ikke anledning til å besvare spørsmål av teknisk art uten økonomisk vederlag.

Artikler om byggskader

Unngå byggskader med grundig prosjektering

Unngå byggskader med grundig prosjektering

I mange byggeprosjekter brukes løsninger som ikke "følger boka" eller er i tråd med vanlig byggeskikk. Risikoen for byggskader er høy. Tidlig identifisering av utfordringer og nødvending tilførsel av ekstra kompetanse og ressurser i...

Dyre fuktskader kan forebygges

Dyre fuktskader kan forebygges

Fuktskader skyldes som regel feil i prosjekteringen eller i selve byggeprosessen, og det er fullt mulig å unngå de fleste av skadene.

Unngå byggskader

Unngå byggskader

Antallet byggskader i Norge er fremdeles for høyt. Hverken stor oppmerksomhet eller endringer i regelverket har løst problemet.