Til hovedinnhold
Norsk English

VVS og inneklima

Vi hjelper våre kunder med å skape et bedre innemiljø og mer vannskadesikre løsninger i boliger, skoler og næringsbygg.

Kontaktperson

I samarbeid med oppdragsgivere utvikler vi bygningskonsepter som er energieffektive, har lav miljøbelastning og godt inneklima.

Vi utfører laboratorieprøving av sanitærutstyr, sertifiserer produkter, tar feltoppdrag knyttet til vannskader og utvikler vannskadesikre løsninger. Våre oppdrag spenner fra internasjonale forskningsprosjekter til lokal kursvirksomhet.

Vi har kompetanse innen energieffektivisering, inneklima, ventilasjon, varmeanlegg, sanitær og avløp.

Ekspertise

Laboratorier

Aktuelt

Kombiskap kan øke risikoen for legionella

Kombiskap kan øke risikoen for legionella

Rør-i-rør-systemer på det norske markedet testes og godkjennes gjennom SINTEF Teknisk Godkjenning. Men fordelerskap som kombinerer tappevann og gulvvarme, kombiskap, godkjennes ikke per i dag. Vi mener de medfører unødvendig risiko for legionella.

Prosjekter

Kurs om ventilasjon, innregulering og behovsstyrte anlegg

Velfungerende ventilasjonsanlegg krever riktig prosjektering og innregulering. Riktig kunnskap om måleteknikk, proporsjonalmetoden og utforming og styring av anlegg er viktig for et godt resultat. SINTEF Byggforsk har siden 1976 tilbudt forskningsbasert opplæring på dette fagfeltet. Meld deg på et av våre populære og anerkjente kurs og bli oppdatert med ny og aktuell kunnskap.