Til hovedinnhold
Norsk English

Alle laboratorier i SINTEF

SINTEF bygger og driver viktig forskningsinfrastruktur og har over 100 laboratorier som danner grunnlaget for vår forskning. Fra nullutslippsbygg til havbasseng, nano, elektroteknisk, CO2 og fullskala havbrukslokaliteter – verdensledende laboratorier, fra havrom til verdensrom. Ønsker du hjelp til ditt prosjekt - ta kontakt med kontaktperson for aktuell lab.