Til hovedinnhold
Norsk English

Berglaboratoriene

SINTEF og NTNU tilbyr et bredt spekter av laboratorie- og feltundersøkelser i et felles forsknings- og utviklingslaboratorium.

Kontaktperson

SINTEF og NTNU har et tett samarbeid og felles eierskap til utstyr for ingeniørgeologiske og bergmekaniske laboratorieundersøkelser.

I tillegg til standardisert testing, brukes Berglaboratoriene til forskning og utvikling, for bedre kunnskap og forståelse av hvordan ulike egenskaper påvirker geologiske materialers styrke og bestandighet.

Berglaboratoriene flyttet i 2019 inn i et helt nytt bygg, spesialbygget for våre testapparater. Her er det god plass, strømlinjeformet mottak av prøver og fordeling til ulike rom for testing. Laboratoriene ligger rett ved kontorene til SINTEFs forskere og NTNUs undervisningspersonell.

Laboratorie- og felttjenester

Ingeniørgeologisk laboratorium

Ingeniørgeologisk laboratorium

Analyser av geologiske materialer gir kunnskap om forhold som påvirker tid, kostnader og stabilitet ved bygging i jord og berg.

Bergmekanisk laboratorium

Bergmekanisk laboratorium

Kunnskap om bergarters mekaniske egenskaper er avgjørende for all planlegging og gjennomføring av anlegg i berg.

Frostlaboratoriet

Frostlaboratoriet

I Frostlaboratoriet tester vi løsninger for vann- og frostsikring i tunneler.

Naturstein

Naturstein

I natursteinslaboratoriet tester vi natursteinsprodukter for CE-merking og årlig kontroll for produsenter og leverandører.

 

Oversikt over alle tester vi utfører i laboratorie og felt

Kontaktinformasjon

Besøksadresse og levering av prøver:

Berglaboratoriet 
S.P. Andersens vei 13 A
7031 Trondheim

Kontakt: Joakim Eggen