Til hovedinnhold
Norsk English

Ingeniørgeologisk laboratorium

Analyser av geologiske materialer gir kunnskap om forhold som påvirker tid, kostnader og stabilitet ved bygging i jord og berg.

Kontaktperson

Borbarhet

I laboratoriet tester vi de fysiske egenskapene til geologiske materialer, blant annet utfører vi borbarhetstesting med bestemmelse av Drilling Rate Index™ (DRI™), Bit Wear Index™ (BWI™), Cutter Life Index™ (CLI™) (TBM kutterlevetid) og Soil Abrasion Test™ (SAT™). 

De TM-registrerte indeksene (TradeMark) som er utviklet ved SINTEF og NTNU, utgjør indirekte mål for det geologiske materialets borbarhet og er viktige for estimering av tid og kostnad ved bygging av tunneler og bergrom.

Berglaboratoriet er i dag et internasjonalt anerkjent referanselaboratorium for disse testene og resultater fra mer enn 3500 katalogiserte prøver danner grunnlaget for SINTEF/NTNUs unike borbarhetsdatabase.

Svelling, bestandighet og sprengbarhet

I tillegg til borbarhetstesting utfører laboratoriet også ulike tester for bestemmelse av svelleegenskapene og bestandigheten til leirer og bergarter. Dette inkluderer spesialiserte metoder utviklet ved SINTEF/NTNU for bestemmelse av fri svelling og svelletrykk ved konstant volum. Laboratoriet gjør også tester for bestemmelse av sprengbarhet.

Standardiserte analyser

Analysene som utføres ved laboratoriet blir gjennomført i henhold til SINTEF/NTNUs egne standarder samt ISRMs foreslåtte prosedyrer. Noen av de standardiserte analysene som kan utføres ved laboratoriet er:

 • Indekser for Borsynk (DRI™), Borslitasje (BWI™) og Kutterringlevetid (CLI™)
 • Sievers J-verdi (SJ)
 • Sprøhetstall (S20)
 • Slitasjeverdi hardmetall (AV) og Slitasjeverdi for kutterstål AVS (AVS)
 • Soil Abrasion Test™ (SAT™)
 • Cerchar Abrasiity Index (CAI)
 • LCPC
 • DTA (Differensial Termisk Analyse for bestemmelse av kvarts og kisinnhold
 • Petrografisk analyse
 • Slake Durability Index
 • Svelletrykk ved konstant volum i ødometer
 • Fri svelling

Internasjonale oppdrag

De ulike metodene som er utviklet ved SINTEF/NTNU har oppnådd internasjonal anerkjennelse, noe som har ført til at laboratoriet har en stor andel internasjonale oppdragsgivere. Flere store undergrunnsprosjekter i USA, Canada, Chile, Peru, Singapore, Taiwan, Hong Kong, Korea og Storbritannia har benyttet seg av testing ved vårt laboratorium for å lage realistiske estimat av forventet tid og kostnad. Laboratoriet har også opparbeidet seg et renomme som en leverandør av informative rapporter med høy kvalitet innenfor avtalte frister.

Artikkel i Tunneling Journal (engelsk)

Oversikt over alle tester vi utfører i laboratorie og felt

Standard for å bestemme DRI, BWI og CLI

Kontaktinformasjon

Besøksadresse og levering av prøver:

Berglaboratoriene
S.P. Andersens vei 13 A 
7031 Trondheim

Kontakt: Joakim Eggen