Til hovedinnhold
Norsk English
Institutt

SINTEF Industri


SINTEF Industri leverer teknologi for et bedre samfunn med spisskompetanse på bærekraftig produksjon og verdiskaping.

Aktuelt

Store satsinger

Instituttet er representert i flere av de nasjonale forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) og forskningsdrevet innovasjon (SFI). Vi har flere Gemini-sentere i samarbeid med NTNU i Trondheim og Universitetet i Oslo, og prosjekter i samarbeid med internasjonale aktører gjennom EU-tilskudd.

Andre sentre

  • LowEmission - shall develop technology and methods to ensure that the O&G industry can meet its emission goals

Om oss

Instituttet utfører forsknings- og utviklingsoppdrag samt forskningsbaserte rådgivings og laboratorietjenester. Vi jobber tett med industrien for å utvikle avanserte materialer, produkter, prosesser og verktøy, og søker nye miljøvennlige metoder for framstilling og bearbeiding som kan gi økt produktivitet og høy kvalitet. Bærekraftig utvikling er et hovedtema i vår hverdag.

SINTEF Industris ledelse

Kontakt oss

SINTEF Industri
Sentralbord: 93 07 22 00

SINTEF Industri har lokaler i Trondheim, Oslo, Bergen og Porsgrunn.

I Trondheim er vi spredd på 12 lokasjoner. For riktig leveringsadresse: Søk bestillers navn, trykk på navnet og se kart under for riktig gateadresse.

Trondheim (Hovedkontor):
Besøksadresse: Richard Birkelands vei 3, 7034 Trondheim
Postadresse: Postboks 4760 Torgarden, 7465 Trondheim

Oslo:
Besøksadresse: Forskningsveien 1, 0373 Oslo
Postadresse: Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo

Bergen:
Besøksadresse: Thormøhlens gate 55, 5006 Bergen
Postadresse: Thormøhlens gate 55, 5006 Bergen

Porsgrunn:
Besøksadresse: Forskningsparken, Hydrovegen 67, 3936 Porsgrunn
Postadresse: P.O. Box 5, 3901 Porsgrunn
Leveringsadresse: Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn