Til hovedinnhold
Norsk English
Institutt

SINTEF Industri


SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi − i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere − teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder.

Her kan du finne noen av SINTEF Industris prioriterte forskningsområder

Plast-, kompositt- og polymermaterialer

Plast-, kompositt- og polymermaterialer

SINTEF har kompetanse langs hele verdikjeden fra framstilling til ferdig produkt for alle typer plast slik som herdeplast, termoplast, plastkompositter, elastomerer og geler.

Metalliske materialer

Metalliske materialer

SINTEF har kompetanse langs hele verdikjeden fra framstilling til ferdig produkt for de fleste industrielle metaller og metall-legeringer

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi

Dersom alle i verden bruker like mye ressurser som Europa, vil vi ifølge FN trenge 2,8 jordkloder for å dekke forbruket.

Industriell bioteknologi

Industriell bioteknologi

SINTEFs satsing på Industriell bioteknologi bidrar til å sikre en framtidig bærekraftig bioøkonomi. I industriell bioteknologi benyttes enzymer og mikroorganismer til å framstille produkter innen sektorer som fin- og bulkkjemikalier, farmasøytika...

Nanomedisin

Nanomedisin

Nanomedisin er bruk av nanoteknologi innenfor medisin. Nanomedisin er et omfattende og raskt voksende felt i SINTEF, både innenfor behandling og diagnostikk.

Prosessteknologi

Prosessteknologi

Innen prosessteknologi jobber SINTEF tett sammen med industri og akademia for å redusere og eliminere utslipp, kutte kostnader og å gjøre industrielle prosesser mer grønn og bærekraftig. I tillegg har vi fokus på innovasjon og avansert produksjon for...

Hydrogen

Hydrogen

Hydrogen har krefter nok til at stoffet løftet NASAs romferger. Og så klimavennlig er dette brenselet, at eksosen kun er vann.

Batterier

Batterier

SINTEF utfører forskning som dekker store deler av verdikjeden for batterier.

Solenergi

Solenergi

I SINTEF jobber vi for at solenergi skal bli billigere, mer effektivt, mer miljøvennlig, mer tilgjengelig, og bedre integrert i vårt energisystem.

Boring og brønn

Boring og brønn

SINTEF kombinerer teoretisk arbeid med laboratorieeksperimenter og felterfaring, og fokuserer på å gjøre resultatene fra arbeidet tilgjengelige for operasjonelle team, for å bidra til raskere, sikrere og billigere bore- og brønnoperasjoner, samtidig...

Industriell økonomi og optimering

Industriell økonomi og optimering

SINTEF utvikler beslutningsstøtteverktøy og modeller basert på blant annet verdikjede- og porteføljeoptimering. Disse verktøyene anvendes for investerings-, drifts- og lokaliseringsanalyser for aktører i privat og offentlig sektor for å ta rasjonelle...

Aktuelt

Kronikk
Derfor trenger vi biodrivstoff

Derfor trenger vi biodrivstoff

Klimagasskuttene kommer for sent om vi må vente på dem til alle fly, skip og vogntog er skiftet ut. Derfor er biodrivstoff en av løsningene verden trenger – og ingen “klimabløff”, slik forfatterne av en NRK-ytring vil ha det til.

Hydrogenuka er en arena for å styrke og skape nye nettverk

Hydrogenuka er en arena for å styrke og skape nye nettverk

Under den europeiske hydrogenuka i november deltok SINTEF og FME HYDROGENi med en stand. Standen skapte stor interesse fra andre deltakere. Spørsmål om ammoniakk, elektrolysører for grønn hydrogenproduksjon, samt transport og lagring av hydrogen...

Sjeldne jordarter fra Fensfeltet tas ut i Europa

Sjeldne jordarter fra Fensfeltet tas ut i Europa

Med REE Minerals som partner, skal et nytt EU-finansiert prosjekt bygge opp en europeisk verdikjede for utvinning, prosessering og forsyning av sjeldne jordarter fra Fensfeltet i Telemark.

Store satsinger

Instituttet er representert i flere av de nasjonale forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) og forskningsdrevet innovasjon (SFI). Vi har flere Gemini-sentere i samarbeid med NTNU i Trondheim og Universitetet i Oslo, og prosjekter i samarbeid med internasjonale aktører gjennom EU-tilskudd.

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
SFI-ordningen styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

Forskningssenter for miljøvennlig energi - FME
FME-ordningen er en konsentrert og langsiktig satsing rettet inn mot å løse klima- og energiutfordringer og bidra til næringsutvikling. Forskningen i sentrene skjer i tett og langsiktig samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. 

Gemini-senter
Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved SINTEF, NTNU og Universitetet i Oslo. Formålet er å bygge større fagmiljøer med høyere kvalitet enn partene kan klare hver for seg. 

SINTEF Industris ledelse

Om oss

Instituttet utfører forsknings- og utviklingsoppdrag samt forskningsbaserte rådgivings og laboratorietjenester. Vi jobber tett med industrien for å utvikle avanserte materialer, produkter, prosesser og verktøy, og søker nye miljøvennlige metoder for framstilling og bearbeiding som kan gi økt produktivitet og høy kvalitet. Bærekraftig utvikling er et hovedtema i vår hverdag.

Kontakt oss

SINTEF Industri
Sentralbord: 93 07 22 00

SINTEF Industri har lokaler i Trondheim, Oslo, Bergen og Porsgrunn.

I Trondheim er vi spredd på 12 lokasjoner. For riktig leveringsadresse: Søk bestillers navn, trykk på navnet og se kart under for riktig gateadresse.

Trondheim (Hovedkontor):
Besøksadresse: Richard Birkelands vei 3, 7034 Trondheim
Postadresse: Postboks 4760 Torgarden, 7465 Trondheim

Oslo:
Besøksadresse: Forskningsveien 1, 0373 Oslo
Postadresse: Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo

Bergen:
Besøksadresse: Thormøhlens gate 55, 5006 Bergen
Postadresse: Thormøhlens gate 55, 5006 Bergen

Porsgrunn:
Besøksadresse: Forskningsparken, Hydrovegen 67, 3936 Porsgrunn
Postadresse: P.O. Box 5, 3901 Porsgrunn
Leveringsadresse: Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn