Til hovedinnhold
Norsk English
Institutt

SINTEF Industri


SINTEF Industri leverer teknologi for et bedre samfunn med spisskompetanse på bærekraftig produksjon og verdiskaping.

Aktuelt

Grønn skipsfart i sikte

Grønn skipsfart i sikte

Å få fortgang på den grønne omstillingen av maritim sektor, redusere energiforbruket og erstatte fossile med fornybare drivstoff er ingen enkel oppgave. Nå skal et nytt forskningssenter, FME MarTrans, sette fart på utviklingen.

Store satsinger

Instituttet er representert i flere av de nasjonale forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) og forskningsdrevet innovasjon (SFI). Vi har flere Gemini-sentere i samarbeid med NTNU i Trondheim og Universitetet i Oslo, og prosjekter i samarbeid med internasjonale aktører gjennom EU-tilskudd.

Om oss

Instituttet utfører forsknings- og utviklingsoppdrag samt forskningsbaserte rådgivings og laboratorietjenester. Vi jobber tett med industrien for å utvikle avanserte materialer, produkter, prosesser og verktøy, og søker nye miljøvennlige metoder for framstilling og bearbeiding som kan gi økt produktivitet og høy kvalitet. Bærekraftig utvikling er et hovedtema i vår hverdag.

SINTEF Industris ledelse

Kontakt oss

SINTEF Industri
Sentralbord: 93 07 22 00

SINTEF Industri har lokaler i Trondheim, Oslo, Bergen og Porsgrunn.

I Trondheim er vi spredd på 12 lokasjoner. For riktig leveringsadresse: Søk bestillers navn, trykk på navnet og se kart under for riktig gateadresse.

Trondheim (Hovedkontor):
Besøksadresse: Richard Birkelands vei 3, 7034 Trondheim
Postadresse: Postboks 4760 Torgarden, 7465 Trondheim

Oslo:
Besøksadresse: Forskningsveien 1, 0373 Oslo
Postadresse: Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo

Bergen:
Besøksadresse: Thormøhlens gate 55, 5006 Bergen
Postadresse: Thormøhlens gate 55, 5006 Bergen

Porsgrunn:
Besøksadresse: Forskningsparken, Hydrovegen 67, 3936 Porsgrunn
Postadresse: P.O. Box 5, 3901 Porsgrunn
Leveringsadresse: Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn