Til hovedinnhold
Norsk English

Avdeling for Bærekraftig energiteknologi

Vi utvikler innovative løsninger og analyser for bærekraftige energiteknologi som solenergi, batteri-, hydrogen-, og membranteknologi, samt energisystemer med kunnskap om materialer, optimering, LCA og økonomi.

Kontaktperson

Om avdeling Bærekraftig energiteknologi

Våre forskningsområder inkluderer utvikling, testing og bruk av avanserte materialer og komponenter i bærekraftig energiteknologi. Vi har kompetanse innenfor kjemi/elektrokjemi, fysikk, avanserte materialer, optimering samt bærekraftsanalyse. Vi utvikler og legger til rette for bruk av digitale verktøy, teknologi og integrerte systemer for industrielle anvendelser, transportsektoren og energiområdet for å redusere karbonavtrykket. Vi drifter et verksted som lager tilpasset forskningsutstyr.

Avdelingens hovedaktivitet

Bærekraftig energi

Bærekraftig energi

Overgangen fra energiproduksjon basert på fossilt brensel, med store utslipp av drivhusgasser, til ren energi er en av de største utfordringene vi har i dag.

Hydrogen

Hydrogen

Hydrogen har krefter nok til at stoffet løftet NASAs romferger. Og så klimavennlig er dette brenselet, at eksosen kun er vann.

Industriell økonomi og optimering

Industriell økonomi og optimering

SINTEF utvikler beslutningsstøtteverktøy og modeller basert på blant annet verdikjede- og porteføljeoptimering. Disse verktøyene anvendes for investerings-, drifts- og lokaliseringsanalyser for aktører i privat og offentlig sektor for å ta rasjonelle...

Solenergi

Solenergi

I SINTEF jobber vi for at solenergi skal bli billigere, mer effektivt, mer miljøvennlig, mer tilgjengelig, og bedre integrert i vårt energisystem.

Forskningsgrupper

Kontaktinfo

Oslo

Trondheim