Til hovedinnhold
Norsk English

Solenergi

I SINTEF jobber vi for at solenergi skal bli billigere, mer effektivt, mer miljøvennlig, mer tilgjengelig, og bedre integrert i vårt energisystem.

Kontaktperson

Direkte utnyttelse av solenergi, først og fremst fra solceller, blir mer og mer utbredt, i Norge og internasjonalt. Solenergi spiller en viktig rolle i overgangen til fornybar energi og kan bidra til ren energi i deler av verden hvor mange mennesker ennå ikke har tilgang til strøm.

Mange steder er solenergi konkurransedyktig uten subsidier, men vi må fortsatt forske for å gjøre teknologien enda bedre.

  • Det handler om å gjøre solceller og solfangere mer effektive, slik at mer av solinnstrålingen kan omgjøres til strøm og varme.
  • Det handler også om å integrere solenergianlegg i bygg og energisystemer på en bedre måte.
  • I tillegg forsker vi på hvordan produksjonen av solceller og solcelleinstallasjoner kan forbedres for å redusere kostnader, bedre kvaliteten og redusere miljøpåvirkning gjennom resirkulering og gjenbruk av materialer.
  • Vi forsker på produksjon og materialutvikling av silisium, som er bærebjelken for 95% av solcellene som er produsert i dag.
  • For å opprettholde verdien på materialer og de ferdige solcellemodulene, jobber vi med å redusere material- og energiforbruk, lukke materialstrømmer, fjerne avfallsstrømmer, forlenge produktlevetiden og å utvikle reparerbare- og resirkulerbare design.
  • Solvarme kan også konverteres direkte til brukbar varme for industrielle prosesser. Vi jobber for å implementere innovative teknologier for å øke driftstemperaturen, optimalisere effektiviteten og muligheten for å få kald produksjon.

Ekspertiser innen solenergi

Laboratorier

Nyheter

Forskningssatsing styrker Norge som global energi- og klimaleder

Forskningssatsing styrker Norge som global energi- og klimaleder

Norges forskningsråd tildelte i dag åtte nye Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). NTNU og SINTEF leder eller deltar i alle sentrene. Den totale finansieringen fra Forskningsrådet er 1,28 milliarder kroner over åtte år. Hvert senter vil i...

Prosjekter

Northern Homes

Northern Homes

Start:
Slutt:

Målet er å undersøke hvordan energisparende og -genererende teknologier kan implementeres ved oppgradering av gjenreisningshus i Nord-Norge, på en økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig måte.

Programvare

Podkastepisoder om solkraft