Til hovedinnhold
Norsk English

Utnyttelse av solvarme

Omtrent halvparten av verdens energibehov er i form av termisk energi – oppvarming, kjøling, eller damp. Når behovet er i form av varme, er det mer lønnsomt å utnytte solvarme direkte med bruk av solfangere.

Kontaktperson

Solceller, som konverterer sollys direkte til elektrisitet, klarer å utnytte kun en liten del av solspektret, med en typisk maksimal effektivitet på rundt 20 %. Samtidig kan solfangere i teorien utnytte hele spektret, med en maksimal effektivitet på 70-90 %.

Solvarme kan, avhengig av temperaturbehovet, høstes ved bruk av plane solfangere eller med konsentrert solkraft. Plane solfangere egner seg til varmtvannsproduksjon og romoppvarming, mens konsentrert solkraft kan brukes til å produsere damp og høytemperatur-varme til bruk i industrien, til kraftproduksjon, eller i CCS (carbon capture and storage). Utnyttelse av solvarme har et høyt potensiale for å redusere industrielle klimagassutslipp betraktelig gjennom å erstatte fossil produksjon av damp.

SINTEF har bred kompetanse innen design av termiske system for produksjon, utnyttelse og lagring av solvarme, både på komponent- og systemnivå; i tillegg til kjennskap til industrienes behov for varme og damp. Varmebehovet i en prosess er ofte kombinert med kjølebehov i en annen, og SINTEF har lang erfaring innen design av varmedrevne kjøleprosesser, som kan integreres i systemet.

Vil du vite mer? 

Hva kan vi på dette området?

 • Modellering av termiske system for optimal design av systemet i sin helhet
 • Termisk energilagring  
 • Varmedreven kjøling
 • Design av varmevekslere
 • Oppgradering av varme ved bruk av høytemperaturs-varmepumper
 • Kraftproduksjon fra varme
 • Prosessintegrasjon og utnyttelse av varme i industrielle prosesser
 • Bruk av nanofluider som varmeoverføringsmedium

Hva gjør vi / Hvilke tjenester tilbyr vi innen dette området? 

 • Utforme energieffektive og konkurransedyktige systemløsninger med en holistisk tankegang
 • Analysere, evaluere og sammenlikne alternative teknologier og konsepter 
 • Utvikle nye konsepter for å løse konkrete problemer 
 • Eksperimentell testing og utvikling av enkeltkomponenter

Metodene vi bruker:
Vi har avanserte egenutviklede modeller for blant annet: 

 • Design og optimalisering av systemet i sin helhet
 • Dynamisk systemsimulering 
 • Design og optimalisering av enkeltkomponenter, spesielt varmevekslere

Hvorfor velge SINTEF?
Hos SINTEF finner man mye kunnskap og erfaring innen flere fagfelt samlet under et navn. I tillegg har man tilgang til dedikert laboratorieinfrastruktur og avanserte modelleringsverktøy.

Hvem gjør vi dette for?

 • Energiselskaper
 • Industri
 • Teknologileverandører

Relevante prosjekt 

Relevante laboratorier

Relevante artikler i media:

Utforsk fagområdene