Til hovedinnhold
Norsk English

Varmeveksling

Vi har lang erfaring med å utvikle detaljerte varmevekslermodeller for ulike industrielle formål.

Kontaktperson

Modellene har et detaljeringsnivå som egner seg godt til å bruke disse sammen med ulike prosessimuleringsverktøy for å kunne studere hvordan gitte design vil oppføre seg og påvirke driftssikkerhet og energiforbruk under ulike forhold.

Vi jobber sammen med både brukere og produsenter av varmevekslere samt kan bidra i utvikling av nye konsepter og bruk av nye materialer.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Olje- og gassprosessering
 • Naturgasskondensering (LNG)
 • Effektiv utnyttelse av overskuddsvarme fra eksos- og avgasser fra industrielle prosesser
 • Bruk av kompakte varmevekslere for bilindustrien
 • Fangst av CO2
 • Nye konsepter for undervannskjøling av prosessutstyr

Metode:
Vi benytter matematisk modellering av de fenomener som gjelder for varmovergang lokalt mellom et fluid og en vegg. Gjennom en egen etablert modelleringsmetodikk, kan små elementer koples sammen til kompliserte varmevekslere og benyttes sammen med prosessimuleringsverktøy. Der det er mulig validerer vi våre underliggende termodynamiske og fysikalske modeller mot egne målinger og ifra litteratur.

Typiske oppdrag for oss er:

 • Undersøkelser av hvordan varmevekslere oppfører seg i, og hvordan den kan påvirke, en industriell prosess under ulike prosessbetingelser i forhold til driftssikkerhet og energiforbruk
 • Analysere effekten av designmodifiseringer på eksiterende varmevekslere
 • Optimalisering av design innenfor gitte begrensninger som vekt og volum
 • Vurdering av nye varmevekslerkonsepter
 • Design av prototypvarmevekslere for laboratorieformål
 • Måling og modellering av nye og eksisterende varmevekslerkonsepter

Relevante prosjekt

Low-Emission LNG

Low-Emission LNG

Start:
Slutt:

Målet er effektive LNG-prosesser med dertil lave CO2-utslipp. Prosjektet fokuserer på optimaliserte prosesser og varmevekslere samt inngående forståelse av den fysiske oppførselen til fluidene inne i utstyret.