Til hovedinnhold
Norsk English

Fornybar energi

SINTEF skaper fremtidens energiløsninger.

I fremtiden skal mer fornybar energi erstatte fossil energi. Verden trenger en energirevolusjon som krever store investeringer i nye løsninger og infrastruktur. SINTEF er forskningspartner for industri og myndigheter for å skape mer effektive, mindre forurensende og mer fleksible energiløsninger.

Fagområder innen fornybar energi

Batterier

Batterier

SINTEF utfører forskning som dekker store deler av verdikjeden for batterier.

Bølgekraft

Bølgekraft

Forskning på bølgeenergi bidrar til å utnytte bølgeenergi til elektrisitetsproduksjon eller andre nytteformål.

Bioenergi

Bioenergi

SINTEF har gjennom flere tiår med forskning på kost- og energieffektiv bioenergi hjulpet industri, myndigheter og andre organisasjoner med å vurdere og implementere biomasse og avfall til energiformål.

Elkraftkomponenter

Elkraftkomponenter

Pålitelige elkraftkomponenter i transmisjons- og distribusjonsnettet er avgjørende for at kraftsystemet skal kunne gi samfunnet sikker, bærekraftig og konkurransedyktig elektrisitet til enhver tid.

Energisystem

Energisystem

Skal vi nå de globale klimamålene må vi få til en rask overgang til bruk av utslippsfri energi, og de utslippsfrie energibærerne må produseres uten at vi sløser med energien. I tillegg må fremtidens energisystem være pålitelig, miljøvennlig og...

Havvind

Havvind

Norge har akkurat forlatt startstreken i et kappløp om å bli den nasjonen som erobrer havet med vindturbiner på dypt vann.

Hydrogen

Hydrogen

Hydrogen har krefter nok til at stoffet løftet NASAs romferger. Og så klimavennlig er dette brenselet, at eksosen kun er vann.

Integrerte energisystemer

Integrerte energisystemer

Fremtidens energisystem må støtte opp under og tilrettelegge for et nullutslippssamfunn. Dekarbonisering vil være den største pådriveren på vegen mot et slikt samfunn, men også digitalisering og desentralisering vil være viktig. Til sammen vil disse...

SmartGrids

SmartGrids

Smartgrid er det vi kaller fremtidens digitaliserte, smarte strømnett, og er helt avgjørende for å elektrifisere Norge og lykkes med å redusere klimagassutslippene.

Solenergi

Solenergi

I SINTEF jobber vi for at solenergi skal bli billigere, mer effektivt, mer miljøvennlig, mer tilgjengelig, og bedre integrert i vårt energisystem.

Vannkraft

Vannkraft

Sammen med kundene våre jobber vi for å få til effektiv energiproduksjon fra vannkraft, som også tar vare på natur, miljø og dyreliv.