Til hovedinnhold
Norsk English

Hydrogen

Hydrogen har krefter nok til at stoffet løftet NASAs romferger. Og så klimavennlig er dette brenselet, at eksosen kun er vann.

Kontaktpersoner

EU ser rent hydrogen som en av bærebjelkene i sitt kommende energisystem.

Hydrogen kan brukes til mye: Som å lage strøm i små og store kraftverk, drive elektriske vogntog, lokomotiv og skip, og gi bygninger varme – utslippsfritt! Samt gjøre industriprosesser grønnere, eksempelvis stålproduksjon.

Hydrogen fremstilles på to måter. Alt for 200 år siden klarte pionerer å spalte vann med elektrisitet til hydrogen og oksygen. Prosessen passer godt til å lagre uforutsigbar tilgang på sol- og vindkraft, i situasjoner der batterier ikke har nok kapasitet eller når energi skal lagres lenge.

Men om EU raskt skal få nok rent hydrogen til energisystemet sitt, trengs også ren, naturgass-basert hydrogen. Norge kan bidra til dette om vi deler naturgassen vår i to. Det vil si: Går over til å selge kun den ene bestanddelen – hydrogen. Og så fanger og returnerer CO2, klimagassen som naturgassens bestanddel nummer to – karbon – vil bli omdannet til i gassbaserte hydrogenfabrikker.

SINTEF forsker på viktige områder innen hele verdikjeden for rent hydrogen fra produksjon til transport og lagring, og sluttbruk.

Kunnskap på disse områdene gir Norge en gyllen sjanse til å utvikle ny grønn industri som verden vil trenge for å få bukt med klimakrisen.

Dette gjør vi

Ekspertiser innen hydrogen

Laboratorier (alfabetisk)

Nyheter

Prosjekter

FLEX4H2 – Dekarbonisert Kraft

FLEX4H2 – Dekarbonisert Kraft

Start:
Slutt:

Prosjektet tar sikte på å validere et brenselsfleksibelt, to-trinn (sekvensielt) forbrenningssystem, kalt Constant Pressure Sequential Combustor (CPSC) og utviklet av Ansaldo Energia, for drift med enhver hydrogenkonsentrasjon i naturgass, opptil...

H2Glass

H2Glass

Start:
Slutt:

Fremme hydrogen (H2)-teknologier og smarte produksjonssystemer for å redusere karbonutslippene i glass- og aluminiumssektoren. Estimert reduksjon er 80%.

FME HYDROGENi - Norwegian research and innovation centre for hydrogen and ammonia

HYDROGENi er et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) delfinansiert av Norges Forskningsråd, dedikert til forskning og innovasjon innen hydrogen og ammoniakk som trengs for å oppfylle 2030- og 2050-målene i veikartet for hydrogen.

Hør podcast fra Fornybaren "Er hydrogen hypen som alltid kommer om 10 år?" her: