Til hovedinnhold
Norsk English

Termodynamikk

Vi utvikler verktøy som med stor nøyaktighet tallfester transport- og termodynamiske egenskaper og oppførsel til fluider basert på avanserte modeller, litteraturdata og egne verdensledende målinger.

Kontaktperson

Denne kunnskapen er helt nødvendig for å kunne simulere og optimere ytelsen til prosessutstyr i energisektoren. Våre kunder befinner seg primært blant energiselskaper, prosessindustri og deres leverandører.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Viktige fluider: Naturgass, CO2, kuldemedier og hydrogen
  • Robuste og nøyaktige modeller for egenskapene til gasser, væsker, faste stoffer og hydrater, i og utenfor likevekt.
  • Fasetilstand, tetthet og viskositet
  • Avanserte og nøyaktige laboratoriemålinger for å støtte modellutviklingen

Metoder:

Vi utvikler robuste modeller som på en nøyaktig måte bestemmer egenskapene til gasser og væsker, samt blandinger av fluider og faste stoffer og hydrater, både i og utenfor likevekt. Sentrale egenskaper er f. eks. fasetilstand, tetthet og viskositet. Det er viktig å kjenne disse egenskapene for et vidt trykk og temperaturområde. Ofte ønsker man å ha fluider i væskefase eller tett fase for å minske kostnadene forbundet med transport og lagring, noe som bare er mulig ved høye trykk og / eller lave temperaturer. F. eks. ved utilsiktede hendelser kan imidlertid både trykk og temperatur endre seg hurtig. Har man også vann i blandingen er det fare for at hydrater kan dannes. Vi ønsker derfor å finne ut når hydrater dannes, samt forutsi hvor mye vann som løses opp i gassen eller væsken.

I vårt arbeid med termodynamikk bruker vi egne programkoder slik at vi kan tilpasse oss nye problemer. For å få gode modeller er man avhengig av å ha tilgang til måledata av høy kvalitet. Disse mangler for en stor del for de gassene og betingelsene vi jobber med, særlig gjelder dette typiske gassblandinger CO2-fangst og lagring, samt uprosessert naturgass. Måling av egenskaper og oppførsel til gasser er derfor en del av vår kjernevirksomhet.

Typiske oppdrag for oss er:

  • Nøyaktige målinger av faselikevekt, viskositet og tetthet
  • Utvikle nye robuste og raske modeller for transportegenskaper og termodynamisk oppførsel til gassblandingen.

Relevante prosjekt

Kontakter