Til hovedinnhold

Termodynamikk

Termodynamikk

Vi utvikler verktøy som med stor nøyaktighet tallfester transport- og termodynamiske egenskaper og oppførsel til fluider basert på avanserte modeller, litteraturdata og egne verdensledende målinger.

Denne kunnskapen er helt nødvendig for å kunne simulere og optimere ytelsen til prosessutstyr i energisektoren. Våre kunder befinner seg primært blant energiselskaper, prosessindustri og deres leverandører.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Viktige fluider: Naturgass, CO2, kuldemedier og hydrogen
  • Robuste og nøyaktige modeller for egenskapene til gasser, væsker, faste stoffer og hydrater, i og utenfor likevekt.
  • Fasetilstand, tetthet og viskositet
  • Avanserte og nøyaktige laboratoriemålinger for å støtte modellutviklingen

Metoder:
Vi utvikler robuste modeller som på en nøyaktig måte bestemmer egenskapene til gasser og væsker, samt blandinger av fluider og faste stoffer og hydrater, både i og utenfor likevekt. Sentrale egenskaper er f. eks. fasetilstand, tetthet og viskositet. Det er viktig å kjenne disse egenskapene for et vidt trykk og temperaturområde. Ofte ønsker man å ha fluider i væskefase eller tett fase for å minske kostnadene forbundet med transport og lagring, noe som bare er mulig ved høye trykk og / eller lave temperaturer. F. eks. ved utilsiktede hendelser kan imidlertid både trykk og temperatur endre seg hurtig. Har man også vann i blandingen er det fare for at hydrater kan dannes. Vi ønsker derfor å finne ut når hydrater dannes, samt forutsi hvor mye vann som løses opp i gassen eller væsken.

I vårt arbeid med termodynamikk bruker vi egne programkoder slik at vi kan tilpasse oss nye problemer. For å få gode modeller er man avhengig av å ha tilgang til måledata av høy kvalitet. Disse mangler for en stor del for de gassene og betingelsene vi jobber med, særlig gjelder dette typiske gassblandinger CO2-fangst og lagring, samt uprosessert naturgass. Måling av egenskaper og oppførsel til gasser er derfor en del av vår kjernevirksomhet.

Typiske oppdrag for oss er:

  • Nøyaktige målinger av faselikevekt, viskositet og tetthet
  • Utvikle nye robuste og raske modeller for transportegenskaper og termodynamisk oppførsel til gassblandingen.
411 29 840

Relevante prosjekt

Kontakter

Sigurd Weidemann Løvseth

Seniorforsker
411 29 840
Navn
Sigurd Weidemann Løvseth
Tittel
Seniorforsker
Telefon
411 29 840
Avdeling
Gassteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Morten Hammer

Forsker
930 01 748
Navn
Morten Hammer
Tittel
Forsker
Telefon
930 01 748
Avdeling
Gassteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS