Til hovedinnhold
Norsk English

Ammoniakk

Ammoniakk blir nå løftet fram som et lovende nullutslippsdrivstoff som kan bidra til dekarbonisering av skipsfartsindustrien.

Kontaktpersoner

SINTEF forsker på ammoniakk langs hele verdikjeden, fra produksjon til bruk om bord på skip, og kan bistå både privat næringsliv og offentlig sektor med teknologiutvikling og markedsanalyser.

Ammoniakk vurderes som et lovende nullutslippsdrivstoff som kan supplere hydrogen og batterier, spesielt for skip som skal tilbakelegge store distanser eller har begrenset lagringskapasitet for drivstoff. Dette fordi ammoniakk kan lagres flytende ved moderat trykk og temperatur samtidig som det tar opp halvparten av volumet til flytende hydrogen.

For at ammoniakk virkelig kan regnes som et nullutslippsdrivstoff må det produseres enten med fornybar elektrisitet («grønn ammoniakk») eller med bruk av karbonfangst og -lagring («blå ammoniakk»)

I SINTEF jobber vi med å utvikle nye løsninger for produksjon og bruk av ammoniakk som drivstoff samt forsker på miljøpåvirkning av ammoniakkutslipp til atmosfæren og marine omgivelser. Testing av brenselceller, membraner og ulike komponenter i NH3-holdige atmosfærer gjøres i dedikert NH3 testlab i Oslo. Katalysatorer for syntese og termokjemisk dekomponering (cracking) av ammoniakk studeres i gasskonverteringslaboratoriene i Trondheim.

Ekspertiser

Prosjekter

FME HYDROGENi

FME HYDROGENi

Start:
Slutt:

HYDROGENi er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) dedikert til forskning og innovasjon innen hydrogen og ammoniakk som trengs for å oppfylle 2030- og 2050-målene i veikartet for hydrogen.

INTERPORT – Integrerte energisystemer i havner

INTERPORT – Integrerte energisystemer i havner

Start:
Slutt:

I dette kompetansebyggende prosjekt for næringslivet skal vi utvikle bærekraftige løsninger for havner som energiknutepunkter, noe som vil bidra sterkt i Norges overgang til et nullutslippssamfunn.

Nettverk for bunkring av ammoniakk til bruk i skipsfart

Nettverk for bunkring av ammoniakk til bruk i skipsfart

Start:
Slutt:

Ambisjonen er å bygge ut et nettverk med terminaler som gjør det mulig å benytte grønn ammoniakk som drivstoff i skip. En overgang til ammoniakk har på verdensbasis et potensiale for å redusere utslipp fra sjøfartsnæringen med én milliard tonn CO2 pr...

MaritimeNH3

MaritimeNH3

Start:
Slutt:

MaritimeNH3 vil utvikle og dele kunnskap som skal legge til rette for realiseringen av en kostnadseffektiv verdikjede og sikker bruk av ammoniakk (NH3) som karbonfritt maritimt drivstoff.

Laboratorier