Til hovedinnhold
Norsk English

Kjemitekniske enhetsoperasjoner og prosessanlegg

Utvikling av nye prosesser, separasjonssekvenser, intensivering av eksisterende prosessanlegg og optimalisering av enkeltenheter eller hele prosessanlegg er en stor aktivitet ved SINTEF. I dette arbeidet inngår både design, bygging og drift av forsøksutstyr og modellering/simulering.

Kontaktperson

Vi har lang erfaring med å bygge forsøksutstyr fra små forsøksoppsett til større pilotanlegg (f.eks. CO2Lab Tiller). Alle disse forsøksoppsettene optimaliseres med hensyn på design, prøvetaking, instrumentering og drift/forsøkskjøring for å få best mulig resultat.

Resultater fra egne forsøk, driftsdata fra industri eller litteraturdata benyttes til å bygge matematiske modeller. Modellenes detaljeringsgrad avhenger av formålet med modellene. Modellenes bruksområde går fra enhetsmodeller med detaljbeskrivelse av termodynamikk, kjemiske reaksjoner og strømning til enklere modeller som benyttes til overordnede beregninger av hele prosessanlegg.

SINTEF har solid kompetanse og lang erfaring med:

  • Omsetting av eksperimentaldata til modeller/korrelasjoner (termodynamikk, reaksjonskinetikk, strømning)
  • Validering av modeller mot eksperimentelle resultater
  • Modellering av masse og energibalanser for enhetsprosesser og prosessflytskjema
  • Skreddersy modeller for enhetsoperasjoner og hele prosessanlegg
  • Etablering av dynamiske modeller for bruk til studier av dynamiske effekter
  • Analyse, benchmarking og tekno-økonomisk evaluering av kjemiske prosessanlegg. Proof of concept-studier
  • Programvareutvikling for simulering, datahåndtering og analyse