Til hovedinnhold
Norsk English

Metallurgisk prosessindustri

SINTEFs metallurgiske forskning omfatter hele verdikjeden, fra utvinning av mineraler og råmaterialer, gjennom bærekraftig og klimanøytral produksjon og prosessering av metaller og metall-legeringer til anvendelse og egenskaper til materialer og sluttprodukter. Resirkulering, gjenvinning og oppgradering av materialer, prosess bi-strømmer og avfall er en viktig del av vår virksomhet. Vi har spisskompetanse innen metallurgi (prosess-, hydro- og fysikalsk metallurgi), elektrolyse, støping, forming, og matematisk modellering av ulike prosesser og systemer.

Kontaktperson

Metallurgisk industri i Norge omfatter produksjon av aluminium, silisium, ferrosilisium og manganlegeringer. I Norge har vi også produksjon av sink, titandioksid, nikkel, kobber og kobolt, og resirkulert stål. Totalt produseres det i underkant av 3 millioner tonn metaller i Norge pr år. Den norske metallurgiske industrien er i dag en av verdens reneste og mest energieffektive, som et resultat av en lang forskning-, utvikling og innovasjon tradisjon, der SINTEF spiller en viktig rolle.

Vi har moderne forskningsinfrastruktur og laboratorier og vi kan utføre prosessforsøk, analyser, testing og karakterisering i skala fra nanometer til meter og fra mikrogram til flere tonn.

Ekspertiser

Nyheter

Prosjekter

TappingMate

TappingMate

Start:
Slutt:

TappingMate er en robot for et av verdens farligste industrimiljøer: tappesonen der flytende metall på over 1600 °C strømmer fra store smelteovner. Roboten fra MOMEK skal bidra til å gjøre norske smelteverk tryggere og mer effektive.

PhysML: Strukturbasert maskinlæring for fysiske systemer

PhysML: Strukturbasert maskinlæring for fysiske systemer

Start:
Slutt:

Ved å kombinere maskinlæring med fysikkbasert modellering ønsker vi å få det beste fra to verdener, gjennom modeller som benytter informasjonen som ligger i data samtidig som de forholder seg til naturens lover.

Laboratorier

SFI Metallproduksjon

SFI Metallproduksjon

Start:
Slutt:

Metaller er, og vil fortsette å være en forutsetning for vårt moderne samfunn; hus, biler, fly, tog, datamaskiner og mobiltelefoner - alle er avhengige av metaller. For å oppnå en bærekraftig produksjon, må metallene produseres med en energi- og...