Til hovedinnhold
Norsk English

Additiv tilvirkning av reservedeler og additive reparasjonsprosesser

Bedrifter fra ulike sektorer har sett potensialet i å lage reservedeler med additiv tilvirkning, og SINTEF samarbeider med flere av disse. Reservedelene kan da produseres etter behov og de kan også eventuelt produseres lokalt. Man kan da slippe å sitte med store lager, og deler kan lages raskt uten behov for f.eks. formverktøy. For dyre materialer kan additiv tilvirkning gi en kostnadsbesparelse sammenliknet med maskinering hvis mye materiale må fjernes i maskineringen. Additiv reparasjon er en annen mulighet. Dette kan da være reparasjon på stedet eller i en bedrift med spesialutstyr.

Kontaktperson

Reparasjon og vedlikehold/reservedeler kan være kostbart når det gjelder tilgjengelighet av infrastruktur, uplanlagt nedetid, samt lang produksjonsledetid når reservedeler ikke er på lager. Derfor vil "on-site"- og "on-time"- løsninger for reparasjon og vedlikehold være til stor nytte. Dette vil muliggjøre kostnadseffektivt vedlikehold og redusert produksjonsledetid.
På lenger sikt kan man analysere leveringskjeden og feilårsaker, og med dette grunnlaget utnytte fordelene til additiv tilvirkning m.h.t. til å optimalisere (reserve)delene og også slå sammen flere funksjoner/deler i én del.

Utfordringene med additiv tilvirkning av reservedeler er dels de samme som for additiv tilvirkning generelt, men det er også noen mer spesifikke utfordringer – f.eks. hvordan man skal få samme materialegenskaper som i en gammel komponent som man kanskje ikke har full spesifikasjon på. For å få full effekt av en "additiv" reservedelsløsning må den være en del av en digital forsyningskjede.

Som et eksempel kan vi nevne at SINTEF samarbeider med industrielle partnere for å utvikle og implementere additiv tilvirkning for reparasjon og renovering av offshore-komponenter. Materialkravene i oljeindustrien må være oppfylt og de nye additive metodene må gi en målbar kostnadsreduksjon og redusert ledetid. I prosjektet utvikles og optimaliseres bl.a. metoder for additiv tilvirkning ved bruk av tråd og lysbue (WAAM) og laserbasert metalldeponering (LMD), for reparasjon og renovering av skadede komponenter for å forlenge deres levetid. Slike løsninger er relevante for mange andre næringer, f.eks. fornybar energi, skipsbygging og byggebransjen.

Additiv tilvirkning ved bruk av tråd og lysbue (WAAM) for å bygge opp en aluminium-komponent.

Kontakter:
Reservedeler generelt: Tor Dokken, Klas Boivie
Reservedeler og reparasjon (metaller): Xiaobo Ren, Rune Østhus, Vegard BrøtanMohammed Mhamdi og Magnus Eriksson
Reservedeler (plast og kompositter): Erik Andreassen