Til hovedinnhold
Norsk English

Additiv tilvirkning (3D-printing)

Additiv tilvirkning ("3D-printing") er en klasse av produksjonsteknologier som er i kraftig vekst, og som gir nye muligheter for industrien. SINTEF har mange aktiviteter innen additiv tilvirkning sammen med norsk og internasjonal industri.

Kontaktpersoner

Hva er additiv tilvirkning (3D-printing)?

Additiv tilvirkning er en forholdvis ny og på mange måter revolusjonerende produksjonsmetode. Den kan kombineres med og komplimentere konvensjonelle produksjonsprosesser.

Additiv produksjonscelle lager SINTEF-plate.JPG

Hva gjør SINTEF?

SINTEF jobber med mange aspekter av additiv tilvirkning og NTNU er en viktig samarbeidspartner i mange av prosjektene. Temaene spenner fra materialutvikling og "design for additiv tilvirkning" til produktegenskaper og nye bruksområder. SINTEF har også utstyr for additiv tilvirkning, i labskala og industriell skala, og det investeres stadig i maskiner og annet utstyr.

Hvordan du kan bruke additiv tilvirkning i din bedrift

Denne brosjyren vil informere, inspirere og gi bedrifter en bedre forståelse av fordelene med additiv teknologi og hvilke nye muligheter teknologien gir.

Hør vår podkast om nytteverdien av 3D-printing i industrien

Ekspertise i SINTEF

SINTEF har bred ekspertise innen additiv tilvirkning via faggrupper i Trondheim, Oslo, Raufoss og Porsgrunn. SINTEFs ekspertise dekker fagområder som prosess/maskinteknologi, materialteknologi, numerisk simulering, digitaliseringsaspekter, standardisering og nye forretningsmodeller. Basert på dette kan SINTEF bidra til at ulike industrisegmenter kan nyttiggjøre seg av additiv tilvirkning.

Her er noen stikkord om SINTEF's ekspertise og prosjekter:

  • Generell ekspertise innen industrielle additivprosesser og hybridprosesser, samt tilhørende materialer og materialegenskaper (metaller og plast)
  • Standardisering og industrialisering
  • Simuleringsverktøy for additiv tilvirkning, f.eks. topologioptimalisering av komponenter og simulering av additivprosesser
  • Digital støtte for additiv tilvirkning
  • Støpeformer framstilt med additiv tilvirkning
  • Additiv tilvirkning av reaktorer etc til kjemisk prosessindustri
  • Additiv tilvirkning i byggebransjen
  • Bioprinting
  • Additiv tilvirkning med funksjonelle keramiske materialer

Ekspertiser

Aktuelt

SINTEF åpner kontor i Kongsberg

SINTEF åpner kontor i Kongsberg

Nå har SINTEF åpnet kontor hos Kongsberg Innovasjon i Kongsberg Teknologipark. Sammen skal vi utvikle varer og tjenester for en ny norsk industri.

Nordic AM Group Meeting April 10, 2019, Fornebu, Oslo

Nordic AM Group Meeting April 10, 2019, Fornebu, Oslo

The Nordic AM Group in the process of being established will organize its second meeting on April 10, 2019 in Telenor Arena co-located with the Subsea Valley Conference and Exhibition 2019 (SSV). The meeting will be focused on the organization of the...

Prosjekter