Til hovedinnhold
Norsk English

Additiv tilvirkning (3D-printing)

Additiv tilvirkning ("3D-printing") er en klasse av produksjonsteknologier som er i kraftig vekst, og som gir nye muligheter for industrien. SINTEF har mange aktiviteter innen additiv tilvirkning sammen med norsk og internasjonal industri.

Kontaktpersoner

Hva er additiv tilvirkning (3D-printing)?

Additiv tilvirkning er en produksjonsmetode hvor man bygger opp et objekt lag for lag basert på en digital 3D-modell.

Additiv teknologi åpner opp for muligheter i konstruksjon og design som ikke har vært mulig tidligere.

Ved å ta i bruk denne teknologien kan man produsere kostnadseffektive produkter som har et lavere miljøavtrykk.

Additiv produksjonscelle lager SINTEF-plate.JPG

Hvordan du kan bruke additiv tilvirkning i din bedrift

Denne brosjyren vil gi din bedrift innsikt i hvordan dere kan ta i bruk 3D-printing.

Her er noen av fordelene med additiv tilvirkning:

 • Teknologien er svært fleksibel og kan brukes til å bygge kompliserte deler på kort tid.
 • Det brukes svært lite materialer i motsetning til tradisjonell produksjon.
 • Additiv tilvirkning kan kombineres med og komplimentere konvensjonelle produksjonsmetoder.

Hør vår podkast om nytteverdien av 3D-printing i industrien

Hvordan jobber SINTEF med additiv tilvirkning?

SINTEF jobber med mange aspekter av additiv tilvirkning og NTNU er en viktig samarbeidspartner i mange av prosjektene.

Temaene spenner fra materialutvikling og "design for additiv tilvirkning" til produktegenskaper og nye bruksområder.

SINTEF har også utstyr for additiv tilvirkning, i labskala og industriell skala, og det investeres stadig i maskiner og annet utstyr.

Ekspertise i SINTEF

SINTEF har bred ekspertise innen additiv tilvirkning via faggrupper i Trondheim, Oslo, Raufoss og Porsgrunn.

SINTEFs ekspertise dekker fagområder som prosess/maskinteknologi, materialteknologi, numerisk simulering, digitaliseringsaspekter, standardisering og nye forretningsmodeller.

Basert på dette kan SINTEF bidra til at ulike industrisegmenter kan nyttiggjøre seg av additiv tilvirkning.

Her er noen stikkord om SINTEF's ekspertise:

 • Generell ekspertise innen industrielle additivprosesser og hybridprosesser, samt tilhørende materialer og materialegenskaper (metaller og plast)
 • Standardisering og industrialisering
 • Simuleringsverktøy for additiv tilvirkning, f.eks. topologioptimalisering av komponenter og simulering av additivprosesser
 • Digital støtte for additiv tilvirkning
 • Støpeformer framstilt med additiv tilvirkning
 • Additiv tilvirkning av reaktorer etc til kjemisk prosessindustri
 • Additiv tilvirkning i byggebransjen
 • Bioprinting
 • Additiv tilvirkning med funksjonelle keramiske materialer

Mer om additiv tilvirkning

Ekspertiser

Aktuelle saker om 3D-printing

Ny teknologi redefinerer energieffektivitet

Ny teknologi redefinerer energieffektivitet

Et EU-prosjekt er dedikert til å fremme energieffektivitet gjennom utvikling av innovative og miljøvennlige metoder for korrosjonsbeskyttelse, med mål om å erstatte stål med aluminium.

SINTEF åpner kontor i Kongsberg

SINTEF åpner kontor i Kongsberg

Nå har SINTEF åpnet kontor hos Kongsberg Innovasjon i Kongsberg Teknologipark. Sammen skal vi utvikle varer og tjenester for en ny norsk industri.

Prosjekter

Laboratorier