Til hovedinnhold
Norsk English

Ny teknologi redefinerer energieffektivitet

SURE2COAT
SURE2COAT Foto: Martin Fossen, SINTEF
Et EU-prosjekt er dedikert til å fremme energieffektivitet gjennom utvikling av innovative og miljøvennlige metoder for korrosjonsbeskyttelse, med mål om å erstatte stål med aluminium.

SINTEF koordinerer SURE2COAT, som står for "Sustainable Surface Treatments of Complex Shape Components for Transsectorial Industrial Innovation." Prosjektet har som mål å heve nivået for overflatebehandlingsmetoder fra forskning til praktisk anvendelse i industrien.

Prosjektets hovedmål er å adressere utfordringer knyttet til korrosjon av aluminiumslegeringer i gitte miljøer og samt redusert effekt av såkalte «gass-vann oppvarmere» der de varmeledende delene av kobber blir dekket med en vannfilm som reduserer varmeovergangen. 

Bruksområder
I tre svært forskjellige bruksområder vil prosjektet demonstrere de nye produksjonskonseptene og vise at de vil få økt bærekraftigheten for hele produksjons, bruks og gjenbrukskjeden for aluminium og kobber. Vi ønsker å adressere utfordringene i følgende tre bruksområder:

 • Motorhus for matvareindustrien
 • Makrokapsler for varmelagring
 • Gass-vannoppvarmere

For de to første bruksområdene er målet å bytte ut stål som materiale med aluminiumslegeringer, mens for den kobberbaserte enheten (gass-vannoppvarmere) ønsker vi å endre strukturen på overflaten ved bruk av laser.

For å sikre relevans og effektivitet, har prosjektet knyttet seg til fire industripartnere, disse er SIEMENS, BOSCH, MicroArc og COWA. Disse partnerne dekker hvert av de tre bruksområdene, og deres innsikt og ekspertise vil være avgjørende for å realisere prosjektets mål.

Hvilke overflatebehandlingsmetoder snakker vi om?

 1. Bærekraftig aluminium:
  SURE2COAT utforsker metoder som plasma elektrolytisk oksidering (PEO) for å skape korrosjonsbestandige overflater på aluminiumslegeringer. Dette kan erstatte stål i mange anvendelser og redusere vekten betydelig, samtidig som det forbedrer holdbarheten og reduserer energiforbruket.

 2. Hybridmaterialer:
  Ved å bruke teknikker som rustfritt stålsprøytebelegg kan prosjektet oppnå det beste fra begge verdener. Dette innebærer å bevare aluminiums lette vekt og gode varmeledningsevner samtidig som stålets korrosjonsbestandighet benyttes. Dette er spesielt viktig for matindustrien og andre sektorer med strenge standarder.

 3. Laserpresisjon:
  SURE2COAT anvender laserstruktureringsteknikker for å endre kobberoverflater på mikrometernivå. Dette optimaliserer varmeoverføring og reduserer vannkondensasjon i gass-vannoppvarmere.

Betydningen av bærekraft og klimavennlighet
SURE2COAT har som mål å heve statusen for de tre overflatebehandlingsmetodene fra TRL 3 til TRL 6 (Technology Readiness Level). Dette innebærer å validere at metodene gir tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse, er miljøvennlige og kan integreres i produksjonsprosesser med redusert energiforbruk og miljøpåvirkning. Dette initiativet representerer:

 • Ny grønn overflatebehandling:
  SURE2COAT søker å etablere bærekraftige overflatebehandlingsmetoder som vil ha en positiv innvirkning på både miljøet og energiforbruket.
 • Industriell transformasjon:
  Ved å integrere disse metodene i produksjonsprosesser, bidrar prosjektet til en reduksjon i miljøpåvirkningen og energiforbruket sammenlignet med eksisterende teknologier.
 • Kommersiell bruk:
  Ved å nå TRL 6, nærmer SURE2COAT seg kommersiell bruk, og resultatene har potensial til å endre industrier over hele verden.

Les mer på prosjektet nettside 

Prosjektperiode: 2023 - 2025
Totalbudsjett: 5,9 M€
Finansieringskilde: Den europeiske union

Kontaktpersoner