Til hovedinnhold
Norsk English

Energieffektivisering i bygg

Bygninger står for førti prosent av det totale energiforbruket i Norge. Skal vi løse strømkrisa og nå klimamålene, er vi nødt til å energieffektivisere.

Kontaktpersoner

Vi må bygge energieffektive bygg, men siden bygningsmassen skiftes ut langsomt, er det vel så viktig å energieffektivisere det som allerede er bygget.

Energieffektivisering kan handle om byggetekniske løsninger, ventilasjon, belysning, temperaturstyring, varmeanlegg, energifleksibilitet og hvordan man bruker byggene.

SINTEF finner løsninger for både nye og eksisterende bygninger. Vi jobber med alle typer bygg: boliger, offentlige bygg og næringsbygg. Vi er med på alt fra å utvikle de tekniske løsningene til å videreformidle kunnskapen til bransjen og dermed få fart på energieffektiviseringen.

Vi ser også på hvordan regelverk og støtteordninger kan legge til rette for energieffektivisering.

Podkaster om energieffektivisering

Podkast om modellering av energieffektivisering i bygninger (på engelsk).

Dette jobber vi med

Tema
Hva er et bærekraftig bygg

Hva er et bærekraftig bygg

Skal vi lykkes med det grønne skiftet, er det helt nødvendig med en omstilling i byggenæringen. Vi må utvikle energieffektive bygg med lavt klimaavtrykk og klimatilpasset utforming.

Ekspertiser

Laboratorier

Nyheter

Blogg
Tetting av bygningskroppen ved bruk av teipprodukter

Tetting av bygningskroppen ved bruk av teipprodukter

De siste 15 årene har klebeprodukter, og spesielt teip, gjort sitt inntog på det norske markedet. Manglende kunnskap om hvordan teip og klebeprodukter fungerer generelt – og over tid – har blitt kartlagt i et forskningsprosjekt ved SINTEF.

Prosjekter

HeriTACE

HeriTACE

Start:
Slutt:

Et tverrfaglig prosjekt som tar for seg ambisiøs energirenovering av historiske bygninger.

SIHW

SIHW

Start:
Slutt:

Sustainable and inclusive hybrid workplaces – anywhere and anytime?

EASI ZERo

EASI ZERo

Start:
Slutt:

Envelope mAterial System with low Impact for Zero Energy Renovation and construction

Exploit4InnoMat

Exploit4InnoMat

Start:
Slutt:

An Open Innovation Ecosystem for exploitation of materials for building envelopes towards zero energy buildings

Northern Homes

Northern Homes

Start:
Slutt:

Målet er å undersøke hvordan energisparende og -genererende teknologier kan implementeres ved oppgradering av gjenreisningshus i Nord-Norge, på en økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig måte.

ADRENALIN - data-driven smart buildings

ADRENALIN - data-driven smart buildings

Start:
Slutt:

ADRENALIN skal legge til rette for en digital transformasjon av den eksisterende bygningsmassen, ved å utvikle og implementere datadrevne applikasjoner som optimaliserer energibruken.