Til hovedinnhold
Norsk English

Energieffektivisering i bygg

Bygninger står for førti prosent av det totale energiforbruket i Norge. Skal vi løse strømkrisa og nå klimamålene, er vi nødt til å energieffektivisere.

Kontaktpersoner

Vi må bygge energieffektive bygg, men siden bygningsmassen skiftes ut langsomt, er det vel så viktig å energieffektivisere det som allerede er bygget.

Energieffektivisering kan handle om byggetekniske løsninger, ventilasjon, belysning, temperaturstyring, varmeanlegg, energifleksibilitet og hvordan man bruker byggene.

SINTEF finner løsninger for både nye og eksisterende bygninger. Vi jobber med alle typer bygg: boliger, offentlige bygg og næringsbygg. Vi er med på alt fra å utvikle de tekniske løsningene til å videreformidle kunnskapen til bransjen og dermed få fart på energieffektiviseringen.

Vi ser også på hvordan regelverk og støtteordninger kan legge til rette for energieffektivisering.

Podkaster om energieffektivisering

Podkast om modellering av energieffektivisering i bygninger (på engelsk).

Dette jobber vi med

Tema
Hva er et bærekraftig bygg

Hva er et bærekraftig bygg

Skal vi lykkes med det grønne skiftet, er det helt nødvendig med en omstilling i byggenæringen. Vi må utvikle energieffektive bygg med lavt klimaavtrykk og klimatilpasset utforming.

Ekspertiser

Laboratorier

Nyheter

Kronikk
Tre gode formål konkurrerer om plassen på taket

Tre gode formål konkurrerer om plassen på taket

Takflater i byområder er ettertraktet areal. Skal de brukes til energiproduksjon, helse og rekreasjon eller være et sted for å dyrke urter og grønnsaker? Nå må vi utvikle verktøy for å kunne ta riktige beslutninger tilpasset et klima i endring.

Prosjekter