Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig områdeutvikling

Bygde omgivelser er rammer for menneskers liv og virke, og er et samspill mellom tekniske, funksjonelle og estetiske kvaliteter.

Kontaktperson

For å møte samfunnets utfordringer innen energibruk, klima, helse og demografi kreves en bred og sammensatt kunnskap om bærekraft.

Vi arbeider innen disse områdene:
Vår kompetanse knyttet til bærekraftig stedsutvikling omfatter

 • Energibruk - atferd, implementering og tekniske løsninger
 • Infrastruktur
 • Kvalitet i bygde omgivelser – bærekraftig arealbruk og funksjonell infrastruktur, brukskvalitet og opplevelseskvaliteter
 • Lokal fornybar energiproduksjon og energitransport
 • Universell utforming – brukbarhet og tilgjengelighet

Typiske prosjekter for oss er:

Metodene vi bruker er:

 • Kvalitative metoder som intervjuer
 • Følgeforskning, pilotering, cases studier
 • Kvantitative metoder, modeller, simuleringer, LCA analyse

Hvem er våre kunder?

 • Kommuner
 • Privat næringsliv
 • Direktorater
 • Forskningsrådet
 • EU

Hvorfor velge SINTEF?
SINTEF har forskere med bakgrunn som sivilarkitekter, samfunnsvitere og sivilingeniører innenfor ulike tekniske disipliner. Vi utvikler og gjennomfører forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter, samt forskningsbasert spesialrådgiving.