Til hovedinnhold

Bærekraftig områdeutvikling

Bærekraftig områdeutvikling

Bygde omgivelser er rammer for menneskers liv og virke, og er et samspill mellom tekniske, funksjonelle og estetiske kvaliteter.

For å møte samfunnets utfordringer innen energibruk, klima, helse og demografi kreves en bred og sammensatt kunnskap om bærekraft. SINTEF har forskere med bakgrunn som sivilarkitekter, samfunnsvitere og sivilingeniører innenfor ulike tekniske disipliner. Vi utvikler og gjennomfører forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter, samt forskningsbasert spesialrådgiving. Vår kompetanse knyttet til bærekraftig stedsutvikling omfatter

  • Energibruk - atferd, implementering og tekniske løsninger
  • Infrastruktur
  • Kvalitet i bygde omgivelser – bærekraftig arealbruk og funksjonell infrastruktur, brukskvalitet og opplevelseskvaliteter
  • Lokal fornybar energiproduksjon og energitransport
  • Universell utforming – brukbarhet og tilgjengelighet
Forskningsleder
905 85 022