Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF TTO


Om oss

Vi kommersialiserer egeneide forskningsresultat gjennom lisensiering og salg av teknologi til eksisterende bedrifter, og til nye bedrifter som spinnes ut fra SINTEFs forskningsmiljøer.

SINTEF Venture V

SINTEF Venture V er et såkorn-/tidligfase-fond med en investeringskapital på MNOK 500. Fondet et viktig redskap i kommersialisering av forskningsresultater fra SINTEF. Både nasjonale og internasjonale investorer er med i fondet:

Portefølje

Vår portefølje består av spin-off-selskaper som er etablert basert på teknologi utviklet hos SINTEF.

Medarbeidere