Til hovedinnhold
Norsk English

Digitalisering

SINTEF utvikler og forsker på teknologi som forbedrer, forenkler og fornyer.

Digitalisering handler om å ta i bruk digital teknologi for å effektivisere prosesser eller utvikle nye, bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester. I SINTEF forsker vi på alt fra hvordan kunstig intelligens kan redusere CO2-utslipp, til sensorer som kan måle folks helsetilstand, digitale tvillinger som forutser vedlikeholdsbehov og sikker digital transformasjon av industri og samfunnskritiske funksjoner.

Fagområder innen digitalisering

Big data

Big data

Løsninger som gjør data om til kunnskap og skaper kommersielle verdier.

Bærekraftige samfunn

Bærekraftige samfunn

Samfunnsutfordringene knyttet til klimaendring, ressursknapphet og tap av biologisk mangfold er komplekse. I SINTEF jobber vi med helhetlige analyser av de omfattende omstillingsprosessene som må til for å møte disse utfordringene.

Digital transformasjon

Digital transformasjon

Innføring av ny teknologi fører til store endringer i hvordan virksomheter opererer og hvordan de leverer verdi til sine kunder og brukere. Digital transformasjon kan gi grunnlag for nye forretningsmodeller og innebærer å endre virksomhetens...

Digitale tvillinger og mixed reality

Digitale tvillinger og mixed reality

En digital tvilling er en avansert, digital kopi av et fysisk objekt eller prosess, for eksempel av et bygg, en installasjon eller en produksjonsprosess. Informasjonen fra en digital tvilling kan blant annet brukes til å forutse vedlikeholdsbehov...

Digitalisering i bygg

Digitalisering i bygg

Digitalisering kan gjøre BAE-næringen (bygg, anlegg og eiendom) både mer bærekraftig og mer lønnsom.

Digitalt forsterket arbeid

Digitalt forsterket arbeid

Digitalisering har revolusjonert norsk arbeidsliv de siste 50 årene. Digitalt forsterket arbeid handler om å dra nytte av digitalisering og ta i bruk ny teknologi på arbeidsplassen. Dette forbedrer måten vi utfører arbeidsoppgaver på og hvordan...

Helse og velferd

Helse og velferd

Uten innovasjoner som bidrar til økt kvalitet og som effektiviserer drift, diagnostikk og behandling, vil det ikke være mulig å videreføre velferdsstaten med gode tjenester til alle.

Industriell cybersikkerhet

Industriell cybersikkerhet

Digitalisering i industrien betyr at IKT-systemer som tidligere levde i en isolert verden kobles sammen med internett. Det gjør at vi kan utnytte både historiske data og sanntidsdata, skape en mer effektiv produksjon og drift, og automatisere en...

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens skaper store endringer og nye muligheter overalt rundt oss. I AI@SINTEF jobber vi med algoritmer som tolker sensordata, bilder, lyd og tekst og som former vår felles fremtid.

Robotikk og autonomi

Robotikk og autonomi

Roboter og autonomi gjør sitt inntog i stadig nye bruksområder. SINTEF bidrar med kompetanse, teknologi og infrastruktur for å skape bærekraftige robotløsninger for både industrien og det offentlige.

Sensorer

Sensorer

Grunnlaget for all digitalisering og automatisering er sensorer, enten det dreier seg om roboter, pulsbelter eller styring av industrielle prosesser.

SmartGrids

SmartGrids

Smartgrid er det vi kaller fremtidens digitaliserte, smarte strømnett, og er helt avgjørende for å elektrifisere Norge og lykkes med å redusere klimagassutslippene.

Systemutvikling

Systemutvikling

Det er umulig å se for seg livet slik vi kjenner det i dag uten programvare. Tenk bare på hvordan vi kommuniserer, lærer, jobber og samarbeider – og hvordan effektive programvaresystemer er et premiss og dårlig programvare er et problem. For at...

Tingenes internett

Tingenes internett

Tingenes internett er teknologien som kobler gjenstandene våre til internett og gjør dem smarte. Biler, kjøleskap og produksjonssystemer på arbeidsplassen er bare noen eksempler på ting som er i stand til å kommunisere med hverandre og med oss...

Tjenestedesign

Tjenestedesign

Hverdagen blir stadig mer digitalisert, og mange tjenester er skybaserte. Tjenestedesign handler om å gjøre prosesser, produkter og tjenester bedre ved å kombinere de digitale flatene med de analoge.