Til hovedinnhold
Norsk English

Tingenes internett

Tingenes internett er teknologien som kobler gjenstandene våre til internett og gjør dem smarte. Biler, kjøleskap og produksjonssystemer på arbeidsplassen er bare noen eksempler på ting som er i stand til å kommunisere med hverandre og med oss mennesker.

Kontaktperson

Tilgang til internett tas i dag for gitt uansett hvor man måtte befinne seg, og blir ansett som like grunnleggende som vann og elektrisitet. Dette gjelder ikke lenger bare for oss mennesker, men også for tingene våre. I tillegg til tradisjonelle oppgaver som å måle, behandle og lagre data gjør tilgangen til internett det mulig for ting å kommunisere data seg imellom og videre til oss mennesker. Dermed er ord som "intelligent" og "smart" ikke lenger kun forbeholdt oss mennesker. Økt kapasitet og hastighet i trådløse nett har bidratt til at tingene som omgir oss har blitt mer avanserte og så smarte at de kan utnytte intelligente kommunikasjonsløsninger og skybaserte tjenester.

Tingenes internett, eller Internet of Things (IoT) på engelsk, revolusjonerer måten vi mennesker kommuniserer på, gir innsikt og skaper nye forretningsmuligheter. Vi forventer et eksponentielt voksende IoT-marked. Spesielt er utrullingen av 5G en viktig teknologi for denne utviklingen.

I SINTEF jobber vi aktivt med forskning og utvikling av teknologi, tjenester og applikasjoner innen tingenes internett. Vi har spisskompetanse på blant annet kommunikasjonssystemer, navigasjon, posisjonering, sensorer, datahåndtering, dataanalyse, informasjonssikkerhet og kunstig intelligens. I samarbeid med næringsliv og offentlig sektor utvikler vi innovative, bærekraftige og digitale løsninger for fremtidens tingenes internett. Sammen med NTNU og Universitetet i Oslo driver vi Gemini-senteret for Tingenes Internett.

Hør SINTEFs podkast «Smart forklart» om hvordan IoT-teknologi brukes til å løse parkeringskaoset for elsparkesyklene her:

Hør alle episodene av podkastserien «Smart forklart» her.

Nyheter

Ny sensorkonferanse skal posisjonere Norge

Ny sensorkonferanse skal posisjonere Norge

- Det er ingen som har tatt lederskap i verden ved å jobbe for seg selv, sier Kongsberg-topp Bjørn Jalving. Nå skal det norske sensormiljøet samles for første gang, og legge grunnlaget for en styrking av Norges posisjon.

Prosjekter

INTEND: Intensjonsbasert dataadministrering i IT-infrastruktur

INTEND: Intensjonsbasert dataadministrering i IT-infrastruktur

Start:
Slutt:

INTEND-prosjektet vil bruke nyskapende KI-metoder for å automatisere driften av IT-infrastruktur basert på mennerskers intensjoner. Prosjektet vil utvikle verktøy som kan kontinuerlig lære og tilpasse seg for å administrere et nettverk av kant- og...

AutoPort – AI-optimering av havnelogistikk og -administrasjon

AutoPort – AI-optimering av havnelogistikk og -administrasjon

Start:
Slutt:

Autoport-prosjektet skal forbedre effektiviteten av små havner ved å bruke kunstig intelligens og operasjonsanalyse til å optimalisere lasthåndtering. Fokuset for prosjektet er å få til et modalt skift fra veitransport til sjø- og jernbane-basert...

Sirkulær verdikjede for smarte øremerker - CircleTag

Sirkulær verdikjede for smarte øremerker - CircleTag

Start:
Slutt:

Økt fokus på effektiv og bærekraftig dyrevelferd og mattrygghet har bidratt til økte krav til registrering og sporing av husdyr over hele verden. RealTimeID tilbyr en ny type aktive elektroniske øremerker egnet for mindre husdyr som beveger seg over...