Til hovedinnhold
Norsk English

Våre forskningsområder


Bygg og anlegg

Bygg og anlegg

Bygg, anlegg og infrastruktur er bærebjelker i samfunnet vårt, og spiller en vesentlig rolle i et grønt skifte. Gjennom klimaomstilling, sirkulær økonomi og digitalisering ønsker vi å være i front i utviklingen av et bærekraftig samfunn. 

Bærekraftig produksjon

Bærekraftig produksjon

Vi tilbyr forskningsbaserte løsninger og tjenester innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, fra avanserte materialer og prosessindustri til produksjonsteknologi og fornybar energi.

Digitalisering

Digitalisering

SINTEF utvikler og forsker på teknologi som forbedrer, forenkler og fornyer.

Havrommet

Havrommet

Norge har verdens nest lengste kystlinje, etter Canada. Havområdet Norge rår over er seks ganger større enn landarealet og havvolumet er enormt og til dels uutforsket.

Klima og miljø

Klima og miljø

SINTEF utvikler teknologi og industrielle løsninger for globale miljø- og klimautfordringer

Materialer

Materialer

I topp moderne laboratorier, arbeider vi langs hele verdikjeden - fra malmer og råstoffer, miljøvennlige fremstillingsprosesser, til utstøping og forming, sammenføyning og andre avanserte produksjonsprosesser.