Til hovedinnhold

Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Ledelse og organisering

SINTEF er en stiftelse som ledes av et styre. I tillegg har SINTEF et råd. Den daglige virksomhet ledes av konsernsjef og visekonsernsjef sammen med konserndirektørene for konsernområdene, de administrerende direktørene for aksjeselskapene og stabsdirektører.

Ledelse

Alexandra Bech Gjørv

Konsernsjef
918 06 193
Navn
Alexandra Bech Gjørv
Tittel
Konsernsjef
Telefon
918 06 193
Avdeling
Konsernledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Reidar Bye

Visekonsernsjef
970 74 306
Navn
Reidar Bye
Tittel
Visekonsernsjef
Telefon
970 74 306
Avdeling
Konsernledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Siri Hunnes Blakstad

Konserndirektør
906 45 419
Navn
Siri Hunnes Blakstad
Tittel
Konserndirektør
Telefon
906 45 419
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Morten Dalsmo

Konserndirektør
+47 952 91 417
Navn
Morten Dalsmo
Tittel
Konserndirektør
Telefon
+47 952 91 417
Avdeling
Management and Staff
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Eli Aamot

Konserndirektør
952 71 607
Navn
Eli Aamot
Tittel
Konserndirektør
Telefon
952 71 607
Avdeling
Industri - Instituttstab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Inge Røinaas Gran

Administrerende direktør
930 37 742
Navn
Inge Røinaas Gran
Tittel
Administrerende direktør
Telefon
930 37 742
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Vegar Johansen

Administrerende direktør
918 82 170
Navn
Vegar Johansen
Tittel
Administrerende direktør
Telefon
918 82 170
Avdeling
Administrasjon
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS

Silje Helene Aschehoug

Administrerende direktør
406 16 264
Navn
Silje Helene Aschehoug
Tittel
Administrerende direktør
Telefon
406 16 264
Avdeling
Administrasjon
Kontorsted
Raufoss
Company
SINTEF Manufacturing AS

Anders Lian

Administrerende direktør
911 05 411
Navn
Anders Lian
Tittel
Administrerende direktør
Telefon
911 05 411
Avdeling
SINTEF TTO
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF TTO AS

Gunn Jorun Widding

Konserndirektør organisasjon og fellestjenester
930 54 046
Navn
Gunn Jorun Widding
Tittel
Konserndirektør organisasjon og fellestjenester
Telefon
930 54 046
Avdeling
Konsernledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Nils Anders Røkke

Direktør bærekraft - SINTEF
+47 951 56 181
Navn
Nils Anders Røkke
Tittel
Direktør bærekraft - SINTEF
Telefon
+47 951 56 181
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Vincent Wego Fleischer

Strategi- og kommunikasjonsdirektør
415 66 414
Navn
Vincent Wego Fleischer
Tittel
Strategi- og kommunikasjonsdirektør
Telefon
415 66 414
Avdeling
Konsernledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Trond Runar Hagen

Forskningssjef
+47 915 34 429
Navn
Trond Runar Hagen
Tittel
Forskningssjef
Telefon
+47 915 34 429
Avdeling
Mathematics and Cybernetics
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Organisering

Vår organisasjon
-et flerfaglig forskningskonsern

Sintef org.kart 04-2021
04-2021

SINTEFs styre og SINTEFs råd

SINTEFs styre

 • Styreleder: Walter Qvam
 • Nestleder: Øyvind Gregersen,  Dekan ved fakultet for Naturvitenskap, NTNU
 • Arne Birkeland - konsernsjef, Mørenot
 • Hanne Refsholt
 • Kristin Misund, Dir. for FoU og forretningsutvikling, Borregaard
 • Bård Myhre - Forsker, SINTEF Digital
 • Ole Swang - Seniorforsker, SINTEF Industri
 • Siri Forsmo, Dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
 • Maria B. Gellein, Tekniker, SINTEF Industri

SINTEFs råd

 • Anne Borg, rektor NTNU
 • Toril Nagelhus Hernes, prorektor NTNU
 • Bjarne Foss, prorektor NTNU
 • Karoline Daugstad, prodekan NTNU
 • Monica Rolfsen, dekan NTNU
 • Olav Bolland, dekan NTNU
 • Brita Pukstad, prodekan NTNU
 • Anne Kristine Børresen, dekan NTNU
 • Arild Gustavsen, professor NTNU
 • Vebjørn Bakken, direktør UiO
 • Frank Eliassen, professor UiO
 • Knut E. Sunde, direktør Norsk Industri
 • Aina Valland, direktør Sjømat Norge
 • Øystein Eriksen Søreide, adm. dir. Abelia 
 • Julie Lødrup, førstesekretær LO
 • Kjetil Staalesen, spesialrådgiver LO
 • Lise Lyngsnes Randeberg, president Tekna
 • Line Henriette Holten, generalsekretær Tekna
 • Lisbeth Berg-Hansen, samfunnskontakt
 • Jon Brandsar, rådgiver Statkraft AS
 • Håvard Moe, konserndirektør Elkem Technology
 • Erik Sauar, CEO Cenate AS
 • Eivind Bergsmyr, partner Viking Venture
 • Astrid-Sofie Vardøy, ansattes representant
 • Bendik Sægrov-Sorte, ansattes representant
 • Ragnhild Lundmark Daae, ansattes representant