Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Sikkerhet

I SINTEF arbeides det systematisk for å unngå skader og ulykker. Vi skal ha en sterk sikkerhetskultur der ledelse og ansatte er ansvarlige og motiverte til riktig innsats for å styrke sikkerheten i hverdagen.

SINTEFs virksomhet innebærer aktiviteter som i utgangspunktet kan være risikofylte. Vi benytter metodikk som hjelper oss i arbeidet med å kartlegge og iverksette tiltak for å redusere risiko.

Våre ansatte skal ha rett kompetanse og ha bevissthet om betydningen av egen atferd, slik at de medvirker til å skape en trygg arbeidsplass.