Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Års- og bærekraftsrapport 2023


Forskning kan bidra til å løse verdens kriser, men utviklingen går ikke raskt nok. Verden står overfor dyptgripende utfordringer – fra klimaendring og naturødeleggelser til krig og polarisering. I SINTEF ønsker vi å bidra til en fartsøkning i omstillingsarbeidet som må til for løse disse problemene.
Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF

Hovedtall fra 2023

Nøkkeltall fra SINTEFs års- og bærekraftsrapport 2023
Fig: Nøkkeltall fra SINTEF Års- og bærekraftsrapport 2023, hovedtall.

 

Ansatte fra 80 forskjellige land bidrar til 1950 publikasjoner

Nøkkeltall fra SINTEFs års- og bærekraftsrapport 2023. Ansatte, internasjonalt mangfold, formidling og publikasjoner.
Fig: Nøkkeltall fra SINTEF Års- og bærekraftsrapport 2023. Ansatte, internasjonalt mangfold, formidling og publikasjoner.

 

Vi tilstreber mangfold og kjønnsbalanse

Nøkkeltall fra SINTEFs års- og bærekraftsrapport. Folk, likestilling og mangfold.
Fig: Nøkkeltall fra SINTEF Års- og bærekraftsrapport 2023. Folk, likestilling og mangfold.

Noen høydepunkter fra SINTEF-året 2023

Sjeldne jordarter fra Fensfeltet tas ut i Europa

Sjeldne jordarter fra Fensfeltet tas ut i Europa

Med REE Minerals som partner, skal et nytt EU-finansiert prosjekt bygge opp en europeisk verdikjede for utvinning, prosessering og forsyning av sjeldne jordarter fra Fensfeltet i Telemark.