Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF har sikret 300 millioner til nytt såkornfond, sikter mot 500

SINTEF TTO: Asle Jostein Hovda, Marit Cecilie Solem, Anders Lian, Eli Grong Aursand, Jostein Bjøndal, Camille Rød, Morten Frost-Nielsen, Inge Hovd Gangås.
Nytt fond sikrer nye oppstartsselskaper fra SINTEFs forskning og innovasjonsvirksomhet. Stiftelsen SINTEF sammen med KLP, Gjensidigestiftelsen og fem andre investorer har allerede bidratt med 300 millioner kroner.

Ved utgangen av 2022 hadde SINTEF 18 oppstartsbedrifter i sin portefølje. Tre av disse kom til i 2022, mens to ble solgt. Totalt skjøt investorer inn 896 millioner kroner i selskapene i løpet av året, hvorav 67 millioner kroner fra SINTEF Venture-fondene.

– Våre investorer er resultatorienterte som alle andre investorer. I tillegg ønsker de at kapitalen bidrar også til bærekraftig samfunnsutvikling, og den garantien stiller vi, sier administrerende direktør Anders Lian i SINTEF TTO.

Målet er å fylle det nye fondet med en halv milliard kroner, som er samme beløp som forgjengeren SINTEF Venture V, som ble fullfinansiert i 2018. Nær 300 millioner kroner er allerede på plass fra investorene KLP, Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DnB, Sparebank1 SMN, Reitan Kapital, Koteng Holding og Investinor. De fleste av disse har investert også i tidligere SINTEF-fond.

– Etableringen av SINTEF Venture VI er en styrking av vår satsing på såkorn. En viktig del av KLPs ansvar som en stor investor er nettopp å bidra til nytt næringsliv i norske kommuner. Da er det fint at vi kan bidra med penger i en tidlig fase der kapital er vanskelig å skaffe, og samtidig sikre god avkastning og nye arbeidsplasser i hele Norge, sier Aage Schaanning, konserndirektør for økonomi og finans i KLP, som er kommune- og helse-Norges pensjonsselskap.

Privat kapital vil løse samfunnsutfordringer

Forskningsinstituttet SINTEF, som er en frittstående stiftelse, har drevet med anvendt forskning siden 1950 og har en omfattende innovasjonshistorie som inkluderer flere av teknologiene som har ført til svært høy samfunnseffekt. Noen eksempler er mobilteknologien GSM, flerfaseteknologi og karbonfangst og -lagring (CCS).

– Vi arbeider med å levere teknologi og innovasjoner som gir samfunn og næringsliv anledning til å endre seg i takt med kravene til et mer bærekraftig samfunn. Jeg er veldig glad for å se at oppstartsselskapene vi skaper bidrar sterkt til å realisere FNs bærekraftsmål og at de lykkes så godt med å tiltrekke seg kapital fra profesjonelle investorer i inn- og utland i fasen hvor de skal vokse ut av laboratoriene og opp til stor skala, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.  

Forskningsinstituttets mer enn 2200 ansatte jobber i tett samhandling med akademia, offentlig sektor, industri og annet næringsliv innen strategisk viktige fagområder for omstilling og radikale innovasjoner. Kunnskapen innen muliggjørende teknologier som bio-, nano-, materialteknologi og digitale teknologier eller på domener innen industri, hav, helse, energi, digital, det bygde samfunn og produksjon omsettes til nytte hos oppdragsgiverne eller gjennom å utvikle oppstartsselskaper.  

 

Kontaktperson

Fakta om SINTEF TTO

  • Er SINTEFs teknologioverføringsselskap, som kommersialiserer egeneide forskningsresultat gjennom lisensiering og salg av teknologi til eksisterende bedrifter, og til nye bedrifter som spinnes ut fra SINTEFs forskningsmiljøer.
  • Forvalter flere såkorn-/tidligfase-fond som investerer i oppstartsselskap fra SINTEF. Disse fondene er viktige redskap i kommersialisering av forskningsresultater fra SINTEF, og både nasjonale og internasjonale investorer er med i fondene.
  • Forvalter for tiden eierandeler i 18 selskaper. Se hele porteføljen her.