Til hovedinnhold
Norsk English

Naturmangfold

Hver dag blir naturmangfoldet truet av ulike menneskeskapte faktorer, men vi er likevel nødt til å drive innovasjon videre og utvikle nye løsninger for å motvirke klimaendringene.

Kontaktperson

Naturmangfold betyr så mangt, og kan ses i sammenheng med alt som har en påvirkning på naturen og klodens biomasse. Hvordan kan vi bevare naturmangfoldet samtidig som vi utvikler teknologi for et bedre samfunn? Og hvordan kan dette arbeidet sees i sammenheng med klima- og bærekraftsmålene?

SINTEFs arbeid med Naturmangfold og arealbruk skal sette søkelyset på bevaring av naturmangfold, også i møte med teknologiutvikling. Arbeid med naturmangfold har sin bakgrunn i det komplekse og sammensatte forholdet i møtet mellom teknologi, natur og samfunn. Vårt mål er å utvikle teknologi som skaper positiv endring og samtidig ikke medfører skade på naturmangfoldet i økosystemet vårt.

Bærekraftig forvaltning står sentralt i SINTEF sitt arbeid, og med "Teknologi for et bedre samfunn" som visjon er vi alltid opptatt av å skape helhetlige løsninger for en grønn fremtid. FNs bærekraftsmål er førende for konsernstrategien, og spesielt viktig er områdene klima, livet på land og livet under vann – og alle disse er også kritiske for naturmangfoldssatsingen. For at disse temaene skal følges opp på best mulig måte er samarbeid med andre aktører utenfor SINTEF også avgjørende for at arbeidet skal ha en så vellykket effekt som mulig på nasjonalt plan.

Ekspertiser innen naturmangfold

Nyheter

Prosjekter

Laboratorier