Til hovedinnhold
Norsk English

Rachel Tiller

Sjefforsker

Rachel Tiller er Sjefforsker ved SINTEF Ocean, Avdeling for Fiskeri og Ny Biomarin Industri. Hun leder også SINTEFs konsernsatsing for naturmangfold og arealbruk.

Utdanning

PhD i Statsvitenskap - NTNU (2010): “New Resources in Old Waters: The Potential of National and International Conflicts Deriving from the Future Harvest of Calanus finmarchicus”.
MA i Statsvitenskap - NTNU (2005): "Political Violence and Conflict Resolution in Belgium - A Success Story?"
BA i Statsvitenskap - University of Minnesota, Twin Cities (2000)

Kompetanse og fagområder

Tverrfaglig tilnærming til forvaltningsspørsmål på global, regional og nasjonalt nivå rundt havnæringer som blant annet fiskeri og havbruk, bærekraft, naturmangfold, klimaendringer, ressursforvaltning og brukergruppekonflikter. Tiller har tverrfaglig kunnskap om methoder for bærekraftsanalyser, brukergruppeinterasjoner, og naturmangfoldsutfordringer som feks eventetnografi, brukerstyrte konseptuelle modelleringsworkshops, dybdeintervju, serious games og brukerstyrt scenarieutvikling.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/racheltiller/

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-2505-9194

Fagområder

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Brattørkaia 17 C
Trondheim