Til hovedinnhold
Norsk English

Rachel Tiller

Sjefforsker

Rachel Tiller
92 20 08 86
Kontorsted:
Trondheim

Rachel Tiller er Sjefforsker ved SINTEF Ocean, Avdeling for Fiskeri og Ny Biomarin Industri. Hun leder også SINTEFs konsernsatsing for naturmangfold og arealbruk.

Utdanning

Tiller forsvarte sin PhD i Statsvitenskap på NTNU i 2010 med tittel: “New Resources in Old Waters: The Potential of National and International Conflicts Deriving from the Future Harvest of Calanus finmarchicus”.

Kompetanse og fagområder

Tillers ekspertise er en tverrfaglig tilnærming til forvaltningsspørsmål på global, regional og nasjonalt nivå rundt havnæringer som blant annet fiskeri og havbruk, bærekraft, naturmangfold, klimaendringer, ressursforvaltning og brukergruppekonflikter. Tiller har tverrfaglig kunnskap om methoder for bærekraftsanalyser, brukergruppeinterasjoner, og naturmangfoldsutfordringer som feks eventetnografi, brukerstyrte konseptuelle modelleringsworkshops, dybdeintervju, serious games og brukerstyrt scenarieutvikling.

Fagområder

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Brattørkaia 17 C
Trondheim