Til hovedinnhold
Norsk English

R-Control

R-Control ønsker å plassere Norge fremst innen forskning og utvikling av kjerneteknologi for effektiv og bærekraftig ressurskontroll i kommersielt fiskeri.

Photo: Adobe stock / Eric Gevaert

R-Control utvikler generiske metoder og teknologi som gjør det mulig å estimere fangstsammensetningen som tas om bord i fiskefartøy i flere ulike fiskerier. Fangstsammensetningen fra hver fiskeinnsats analyseres automatisk for å fastslå artssammensetning og størrelsessammensetning for hver art (lengde og vekt). Fangstinformasjonen knyttes automatisk opp mot tid og sted for fiskeinnsats, fangstredskap og andre relevante parametere.

Prosjektets hovedhypotese er at implementeringen av et automatisk fangstregistreringssystem i kommersielle fiskerier kan føre til mer effektiv ressurskontroll, mer nøyaktig ressursforvaltning med lavere kostnader og samtidig skape et beslutningsstøtteverktøy for fiskere og ledere som videre kan føre til økt overholdelse av lover og regler.

Automatisk fangstregistrering er en teknologi som kan bidra til en mer effektiv og bærekraftig ressursforvaltning samt bidra til å bekjempe ulovlig overfiske og gi mer nøyaktig grunnlag til produksjonen av bærekraftige kvoter (NOU 2019:21).

De generiske metodene og teknologien som utvikles gjennom prosjektet muliggjør estimering av fangstkomposisjonen som tas om bord i fiskefartøy i flere ulike fiskerier. Fangstsammensetningen fra hver fiskeinnsats analyseres automatisk for å fastslå sammensetningen av arter, og vekt og lengde av de ulike artene. Fangstinformasjonen knyttes automatisk opp mot tid og sted for fiskeinnsats, fangstredskap og andre relevante parametere. Det fører til et godt dokumentert fiskeri som vil:

  • Muliggjøre å automatisk sjekke om regelverk overholdes i forhold til arts- og størrelsessammensetning av fangst og bifangst.
  • Muliggjøre sertifisering av en bærekraftig fiskeprosess for kunder.
  • Skape et beslutningsstøtteverktøy for fiskere.
  • Muliggjøre å ha informasjon tilgjengelig i sanntid til bruk i bestemmelse av potensiell nedstenging av et område for å opprettholde bærekraft.
  • Gi data til bestandsvurdering direkte fra den kommersielle fiskeriaktiviteten.

Vil du lære mer om prosjektet? Sjekk ut animasjonsfilmen under. 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Budsjett:
NOK: 10 800 000,-

Partnere:
SINTEF Ocean
Tustern AS
Gullholmen AS