Til hovedinnhold
Norsk English

Fiskeri

Et effektivt, selektivt og bærekraftig fiskeri sikrer at marine ressurser kan utnyttes både i dag og i morgen.

Kontaktperson

Som verdens niende største fiskerinasjon eksporterte Norge fisk og fiskeriprodukter for rekordhøye 31,6 milliarder kroner i 2020. Skal vi og fremtidige generasjoner fortsette å nyte godt av havområdene våre, må fiskeriene være fremtidsrettede og bærekraftige. Vi i SINTEF jobber derfor med å utvikle det tradisjonelle fisket og fisket på nye ressurser.

Viktige forskningsområder er for eksempel utviklingen av mer effektive fangstmetoder, en mer bærekraftig utnyttelse av tradisjonelle og nye ressurser, samt flere måter å utnytte alt råstoff på.

Det er viktig å finne en balanse mellom høyest mulig økonomisk utbytte av fiskeriene, og det å bevare økosystemene og det biologiske mangfoldet i havet. Det råder store debatter om hvordan vi best skal få det til, og for å finne løsninger må vi utføre grundige forsøk. Derfor jobber vi for eksempel mye med å utvikle og forbedre fiskeredskaper og fangstmetoder. Disse testes som modeller i den svært avanserte strømningstanken vår i Hirtshals, og i full skala på forskningstokt på havet. På denne måten kan vi teste effektivitet, selektivitet og innvirkning på fiskeområdene under de samme forholdene som fisket vil foregå.

Å være fisker er knyttet til relativt høy skaderisiko. Derfor jobber vi også med å kartlegge og minimere risikoer knyttet til arbeidet om bord på fiskefartøy, slik at det skal være trygt å gå på jobb som fisker.

Til sammen har vi bred kompetanse innen fiskeriteknologi, og samarbeider mye på tvers av interne fagmiljøer og med bransjen for å sikre god kvalitet på resultatene våre. I tillegg har våre forskere lang erfaring innen prosjektutvikling og -ledelse, og vi har et stort nettverk innen industri, forskning og utdanning.

Ekspertiser

Laboratorier

Prosjekter

AUKE -Pilotskala hydrolyse av restråstoff fra hvitfisk

AUKE -Pilotskala hydrolyse av restråstoff fra hvitfisk

Start:
Slutt:

Viltlevende marine ressurser er en viktig matkilde, men de kan forvaltes og utnyttes på en mer bærekraftig måte. Bedriftene Bluewild, NUAS, Pretio og SINTEF Ålesund ønsker å bidra til produksjon av kvalitetsprodukter for humant konsum, med lavest...

Nyheter

Digitalisering for mer bærekraftige fiskerier i Europa

Digitalisering for mer bærekraftige fiskerier i Europa

Ved å forbedre rapportering av fangstvolumer og fiskehelse i europeisk fiskeri, håper EU-prosjektet OptiFish å bidra til mer bærekraftig fiske og gjøre det enklere å møte eksisterende og fremtidige kontrollkrav.

156 fiskere har dødd på jobb siden 2000

156 fiskere har dødd på jobb siden 2000

Alenefiskeren som falt over bord sist fredag, døde. Han ble yrkesfisker nummer 156 i rekken siden årtusenskiftet i 2000. – Dette understreker budskapet i rapporten vi nylig publiserte, sier sikkerhetsforsker i SINTEF.

Programvare