Til hovedinnhold
Norsk English

Fiskeriteknologi

Fiskeriteknologi omhandler alt som har med fiskeri i praksis å gjøre, redskapsmateriale til utvikling og testing av redskapsdesign til analyser av fiskeridata.

I SINTEF Ocean bidrar vi til å utvikle et norsk fiskeri som er så effektivt, selektivt og bærekraftig som mulig. I tillegg utvikler vi nye redskaper som skal utnytte hittil lite brukte eller helt ubrukte marine ressurser. Vi har god kompetanse innen design og utvikling av fiskeredskaper, med muligheter for å teste disse på modellskala i strømningstanken i Hirtshals og i fullskala på forskningstokt og om bord fiskefartøy.

Et stort problem innen fiskeri er konsekvensene av tapte fiskeredskaper. Mesteparten av fiskeriutstyr er i dag laget av plast, som forurenser havet både ved at biter faller av under fisket, men også ved at redskap som går tapt på havet kan fortsette å fiske i flere tiår inn i fremtiden. Slikt spøkelsesfiske fører til tap av store verdier og ressurser som ellers kunne vært nyttiggjort, inkludert tap av redskapene i seg selv og fisken som blir fanget, samtidig som det skaper usikkerheter i bestandsestimatene og dermed kvotene som blir satt hvert år. En løsning er å lage fiskeredskaper ut av nye alternative materialer, som biologisk nedbrytbare plastmaterialer, slik at redskap som mistes til sjøs ikke kan skape slike ødeleggelser som vi ser i dag. På denne måten kan framskritt innen fiskeriteknologi være med på å forbedre fiskeriforvaltningen.

Prosjekter som jobber med denne problemstillingen, er blant annet FHF Alternative materialer til plast i snurrevad og slitematter og SFI DSolve: Biodegradable plastics for marine applications. Her jobber vi med utviklingen av biologisk nedbrytbare polymere til fiskeredskap, slik at dersom redskapet skulle bli mistet så vil det løse seg opp i sjøvann i løpet av kort tid. På denne måten kan ikke redskapet drive med spøkelsesfiske i flere tiår etter at det mistet.

Andre prosjekter som vi har jobbet mer er:

Utforsk fagområdene