Til hovedinnhold

Forskningsrapporter

Forskningsrapporter

Leder kunnskapsforvaltning
922 96 309

SINTEF Forskningsrapporter inneholder publiserte, åpne forskningsrapporter fra instituttene i SINTEF-konsernet. Alle rapportene er tilgjengelig for nedlastning.

Søk etter * i feltet under for å få en liste over alle rapporter og mulighet for filtrering, eller klikk her for å få fram alle forskningsrapportene.

Forskningsrapportsøk

Forskningsrapport
https://hdl.handle.net/11250/2831575
I DigiPAS har digitale tavler for pasientsikkerhet og samhandling blitt innført for økt kvalitet og bedret pasientsikkerhet. IKOS-tavler for pasientsikkerhet og IMATISsamhandlingstavler er innført i hhv to og tre kommuner. Digitale tavler har gitt gevinster gjennom 1) orden og struktur, 2) effektiv...
Forfattere Røhne, Mette Grut, Lisbet
År 2021
Kategori Research report
Forskningsrapport
https://hdl.handle.net/11250/2828145
Dette notatet presenterer en kartlegging av insentiver for klimatilpasning og energieffektivi-sering for boliger, og insentivordninger for klimatilpasning for andre markedssegmenter for å drøfte grad av overføringsverdi til boliger. Notatet har fokus på nye boliger og insentiver gjennom bank og...
Forfattere Sandberg, Eli Bjelle, Eivind Lekve
År 2021
Kategori Research report
Forskningsrapport
https://hdl.handle.net/11250/2828094
Studier viser at ombruk av byggematerialer kan bidra til å redusere avfallsmengden og ut-slippene i den norske BAE-næringen. Denne rapporten tar for seg markedsutsiktene for ombruk av byggematerialer og identifiserer viktige drivere og barrierer for utviklingen fram-over. Vi har sammenliknet status...
Forfattere Sandberg, Eli Kvellheim, Ann Kristin
År 2021
Kategori Research notat
Forskningsrapport
https://hdl.handle.net/11250/2826698
Målet for prosjektet "Skoler på vent" har vært å kartlegge innemiljøet og innemiljø-relaterte helseutfordringer i skolebygninger som er satt på vent, det vil si skolebygninger som venter på oppgraderinger eller som skal rives og erstattes med nybygg. På bakgrunn av denne kartleggingen har målet vært...
Forfattere Wågø, Solvår Irene Clauß, John Mathisen, Hans Martin Gustavsen, Kai Gullbrekken, Lars Homb, Anders
År 2021
Kategori Research report
Forskningsrapport
https://hdl.handle.net/11250/2826652
A former developed hardening accelerator for fly ash blended cement should be replaced with another formulation free from thiocyanate and preferentially with equal or better performance in terms of compressive strength. The 3rd component in the ternary accelerator consisting of 5 parts glycerol...
Forfattere Justnes, Harald Ng, Serina
År 2015
Kategori Research report
Forskningsrapport
https://hdl.handle.net/11250/2826650
The first objective was to find out why a white clinker from previous studies has a higher strength potential than the other 3 clinkers tested in the same study, as well as finding out whether or not it contains other aluminate compounds than C3A. Clinker δ gives higher early strength than the...
Forfattere De Weerdt, Klaartje Østnor, Tone Anita Justnes, Harald
År 2015
Kategori Research report