Til hovedinnhold

Forskningssenter for miljøvennlig energi - FME

Forskningssenter for miljøvennlig energi - FME

Ordningen med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) skal etablere tidsbegrensede forskningssentre som har en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet.

Om forskningsentre for miljøvennlig energi

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. Forskningen skal skje i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. FME skal utvikle kompetanse på et høyt internasjonalt nivå. Internasjonalt samarbeid og forskerutdanning er viktige oppgaver for sentrene. Hovedkriteriet for å velge ut sentre er potensial for innovasjon og verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå. Ordningen forutsetter samfinansiering mellom forskningsmiljøer, brukerpartnere og Forskningsrådet. Brukerpartnere skal delta aktivt i senterets styring, finansiering og forskning. Sentrene er etablert for en periode på inntil åtte år (5 + 3). En midtveisevaluering vil avgjøre om senteret skal videreføres etter fem år.

Disse sentrene deltar vi i

HydroCen
HydroCen er et av sentrene i Forskningsrådets ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

FME ZEN - The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities
NTNU ved Fakultet for arkitektur og billedkunst er vertsinstitusjon og leder senteret sammen med SINTEF.

FME Vannkraft
NTNU, SINTEF og Norsk institutt for naturforskning (NINA) er sammen med partnere fra industri, forvaltning og forskning tildelt midler av Forskningsrådet til å danne et Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) på vannkraft.

The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology
v/ NTNU. Samarbeidspartner i SINTEF er SINTEF Materialer og kjemi.

CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy
v/ UiO. Underleverandør hos oss er SINTEF Energi.

SuSolTech - Sustainable Solar Cell Technology is a Research Centre for Environment-friendly Energy Research.
v/ IFE. Samarbeidspartner i SINTEF er SINTEF Materialer og kjemi.