Til hovedinnhold
Norsk English

FME ZEN

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder som bidrar til at nullutslippssamfunnet realiseres.

Kontaktperson

ZEN
Ill.: Snøhetta

Gjennom senteret vil kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere samarbeide tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi vil bidra til bedre miljøet lokalt og til å nå nasjonale klimamål.

Arbeidsområder

Senterets visjon er "Bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser". For å oppnå dette vil vi:

  • Utvikle verktøy for å prosjektere og planlegge nullutslippsområder
  • Skape nye forretningsmodeller, roller og tjenester som bidrar til en fleksibel overgang til nullutslippssamfunnet
  • Utvikle kostnadseffektive og ressurseffektive bygninger med miljøvennlige materialer, teknologier og konstruksjonssystemer
  • Utvikle teknologier og verktøy for å prosjektere og drifte energifleksible områder
  • Utvikle verktøy for å optimalisere lokale energisystemer og deres interaksjon med overordnede energisystemer
  • Utvikle ni nullutslippsområder som skal fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologiene og løsningene som utvikles i senteret

De ni områdene er lokalisert ulike steder i Norge, og omfatter både nye og eksisterende områder som skal oppgraderes og videreutvikles. Områdene finnes i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Steinkjer, Elverum og på Evenstad.

Arbeidet er organisert i seks arbeidspakker der flerfaglig samarbeid og samarbeid på tvers er avgjørende for å finne de gode løsningene.

Budsjett

  • FoU-partnere og industri: Totalt 200 mill. NOK over åtte år
  • Forskningsrådet: Totalt 200 mill. NOK over åtte år

Ledelse

NTNU ved Fakultet for arkitektur og design er vertsinstitusjon og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.

Partnere fra næringsliv og offentlig virksomhet

Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Elverum, Steinkjer, Trøndelag fylkeskommune, Statsbygg, NVE (Norges vassdrag og energidirektorat), DiBK (Direktoratet for byggkvalitet), Husbanken, ByBo, Elverum Vekst, TOBB, Snøhetta, Afry, Asplan Viak, Civitas, Futurebuilt, Hunton, Moelven, Heidelberg Materials, Skanska, GK, Nord-Trøndelag Energiverk, Numascale, Smart Grid Services Cluster, Energi Norge, og Norsk Fjernvarme.

Forskningspartnere

NTNU og SINTEF.

Mer informasjon om prosjektet, partnere, personell og resultater finnes på FME ZEN sin hjemmeside.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2024