Til hovedinnhold
Norsk English

Byggeprosess

En god byggeprosess er et kriterium for et vellykket bygg med høy kvalitet og fornøyde brukere.

Kontaktperson

Byggeprosessen omfatter hele livsløpet til et byggverk, fra behovsavklaring, programmering, idé og konseptutvikling, til prosjektering og bygging, drifts- og bruksfase og til slutt avhending.

I en BAE-næring som endres raskt og blir stadig mer konkurranseutsatt, er ny kunnskap om byggeprosesser viktigere enn noensinne. Både myndigheter og bransje etterlyser et kompetanseløft. Vil du eller din bedrift forme fremtidens byggeprosesser sammen med våre eksperter og samarbeidspartnere?  

SINTEF har levert kunnskap om byggeprosesser i over seksti år, og vi bidrar som både forskere og spesialrådgivere.

Hvorfor trenger vi forskning for bedre byggeprosesser?

I dag stilles det høye krav til kompetanse og ledelse, nytenking og endringsevne i hele bygg- og anleggsnæringens verdikjede; fra myndigheter og byggherrer, arkitekter og rådgivere, entreprenører, produsenter og leverandører.

En god byggeprosess bidrar til:

 • Valg av løsninger som tar hensyn til miljø og klima, helse og velferd, migrasjon og urbanisering
 • Verdiskaping, internasjonal konkurransedyktighet og produktivitet
 • Bedriftenes lønnsomhet
 • Prosjektenes kvalitet, effektivitet og måloppnåelse

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Industrialisering
 • Standardisering
 • Prosjekt- og prosjekteringsledelse
 • Kvalitet i byggeprosessen
 • Digitalisering
 • Teknologiutnyttelse
 • Integrerte prosesser og samhandling
 • Ledelse og læring i et livsløpsperspektiv
 • Effektivisering
 • Arkitektur og byggeskikk

Ekspertiser

Laboratorier

Nyheter

Prosjekter

ConZerW

ConZerW

Start:
Slutt:

Construction Site Zero Waste

FME ZEN

FME ZEN

Start:
Slutt:

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder som bidrar til at nullutslippssamfunnet realiseres.