Til hovedinnhold
Norsk English

ZEB-laboratoriet

ZEB-laboratoriet er et laboratorium for nullutslippsbygg (ZEB) – hvor nye og innovative materialer og løsninger utvikles, undersøkes, testes og demonstreres i gjensidig interaksjon med mennesker.

Kontaktpersoner

ZEB Lab
Illustrasjon: LINK Arkitektur/Veidekke

ZEB-laboratoriet er et fullskala kontorbygg der bygningsfasader, komponenter og tekniske systemer kan modifiseres og erstattes. Elementene kan sammenkobles slik at de utgjør en del av eller et komplett nullutslippsbygg.

Bygningen er et levende laboratorium, det vil si at mennesker som bruker det som et vanlig kontorbygg eller til utdanningsformål, blir eksperimentelle parametere som gir variasjon i belastning med sin bruk av lokalene.

Dette er ZEB Laboratoriet (lang videopresentasjon lengre ned på siden)
Dette er ZEB Laboratoriet (lang videopresentasjon lengre ned på siden)

Undersøkelser og demonstrasjon av nye teknologier i et fullskala kontorbygg er viktig for å redusere risikoen for de første som begynner å implementere nullutslippsnivåer i bygningsdesign og -konstruksjon. Byggets tilpasningsevne vil gjøre det mulig å undersøke brukernes påvirkning og hvordan de opplever et nullutslippsbygg .

ZEB-laboratoriet samarbeider med og bruker andre eksisterende laboratoriefasiliteter ved SINTEF og NTNU, som Nasjonalt smart grid laboratorium og Living Lab.

ZEB-laboratoriet er

  • Et laboratorium for utvikling av internasjonal konkurransedyktig industri
  • Et laboratorium for kunnskapsgenerering på høyt internasjonalt nivå
  • En forskningsarena for utvikling av nullutslippsbygg
  • En arena for reduksjon av risiko ved implementering av løsninger for nullutslippsbygg
  • En nasjonal ressurs for alle forskningsorganisasjonene innen området
  • Institusjonalisere et nytt senter i forlengelsen av FME Zero Emission Buildings.

ZEB-laboratoriet eies og driftes av NTNU og SINTEF. Laboratoriet er finansiert av NTNU, SINTEF, Forskningsrådet og Enova. 

Les mer på zeblab.no

Presentasjon fra åpningen av ZEB-laboratoriet
Presentasjon fra åpningen av ZEB-laboratoriet

Kontaktinformasjon

ZEB Lab er et levende kontorlaboratorium på fire etasjer og 2000 m2 som ligger i Høyskoleringen 7B i Trondheim, nær de andre laboratoriefasilitetene til SINTEF Community og NTNU.