Til hovedinnhold
Norsk English

ZEB-laboratoriet

ZEB-laboratoriet er et laboratorium for nullutslippsbygg (ZEB) – en arena hvor nye og innovative materialer og løsninger utvikles, undersøkes, testes og demonstreres i gjensidig interaksjon med mennesker.

Kontaktperson

ZEB Lab
Illustrasjon: LINK Arkitektur/Veidekke

ZEB-laboratoriet eies og driftes av NTNU og SINTEF. Laboratoriet er finansiert av NTNU, SINTEF, Forskningsrådet og Enova. 

ZEB-laboratoriet vil være et fullskala kontorbygg der bygningsfasader, komponenter og tekniske systemer kan modifiseres og erstattes. Elementene kan sammenkobles slik at de utgjør en del av eller et komplett nullutslippsbygg. Bygningen vil danne et levende laboratorium, dvs. at mennesker som bruker det som et vanlig kontorbygg eller til utdanningsformål blir eksperimentelle parametere som gir variasjon i belastning med sin bruk av lokalene.

Dette er ZEB Laboratoriet (lang videopresentasjon lengre ned på siden)

Dette er ZEB Laboratoriet (lang videopresentasjon lengre ned på siden)

Videre er undersøkelser og demonstrasjon av nye teknologier i et fullskala kontorbygg viktig for å redusere risikoen for de første som begynner å implementere nullutslippsnivåer i bygningsdesign og -konstruksjon. Bygningens/laboratoriets tilpasningsevne vil gjøre det mulig å undersøke brukernes påvirkning og hvordan de opplever et nullutslippsbygg .

ZEB-laboratoriet vil samarbeide med og bruke andre eksisterende laboratoriefasiliteter ved SINTEF og NTNU, som Nasjonalt smart grid laboratorium og Living Lab.

Visjonen er at ZEB-laboratoriet skal være en arena der nye og innovative komponenter og løsninger utvikles, undersøkes, testes og demonstreres.

ZEB-laboratoriet skal være

  • Et laboratorium for utvikling av internasjonal konkurransedyktig industri
  • Et laboratorium for kunnskapsgenerering på høyt internasjonalt nivå
  • En forskningsarena for utvikling av nullutslippsbygg
  • En arena for reduksjon av risiko ved implementering av løsninger for nullutslippsbygg
  • En nasjonal ressurs for alle forskningsorganisasjonene innen området
  • Institusjonalisere et nytt senter i forlengelsen av FME Zero Emission Buildings.
Presentasjon fra åpningen av ZEB-laboratoriet

Presentasjon fra åpningen av ZEB-laboratoriet

Kontaktinformasjon

ZEB Lab er et levende kontorlaboratorium på fire etasjer og 2000 m2 som ligger i Høyskoleringen 7B i Trondheim, nær de andre laboratoriefasilitetene til SINTEF Community og NTNU.

Ta kontakt med:

Arild Gustavsen, professor, NTNU

+47 99363674

Terje Jacobsen, forskningsdirektør, SINTEF

+47 41664331

Berit Time, sjefforsker, SINTEF

+ 47 97072083