Til hovedinnhold
Norsk English

Konstruksjoner - bygg og infrastruktur

SINTEF driver forskning, prosjektgransking, spesialrådgivning og tredjepartskontroll av de fleste typer konstruksjoner. Vi ser konstruksjoner og fysisk infrastruktur i et livsløpsperspektiv.

Kontaktperson

Vi er involvert i store og små prosjekter innen bygningsfysikk, energibruk, klimaendringer og klimatilpasning. Prosjektene dreier seg om rehabilitering av bygg, nye bygninger og utvikling og innovasjon knyttet til nye byggematerialer, byggesystemer og byggemetoder.

Tema
Hva er et bærekraftig bygg

Hva er et bærekraftig bygg

Skal vi lykkes med det grønne skiftet, er det helt nødvendig med en omstilling i byggenæringen. Vi må utvikle energieffektive bygg med lavt klimaavtrykk og klimatilpasset utforming.

Ekspertiser innen konstruksjoner - bygg og infrastruktur

Laboratorier

Aktuelt

Kronikk
Byggforskserien må anvendes med fornuft

Byggforskserien må anvendes med fornuft

Altfor ofte ser vi at løsningene i Byggforskserien knyttet til ventilerte fasader benyttes uten god nok detaljprosjektering. Dette øker risikoen for byggskader og bruk av lite bærekraftige løsninger.

Ny veileder for brannteknisk prosjektering

Ny veileder for brannteknisk prosjektering

Veilederen gir råd om analytisk brannteknisk prosjektering av trekonstruksjoner i bygg der preaksepterte ytelser i veiledningen til de norske byggereglene (TEK17) ikke kan benyttes.

SINTEF holder kurs i lydisolasjon

SINTEF holder kurs i lydisolasjon

Kurset gir økt kunnskap om hvordan man oppnår god lydisolasjon i bygg med trekonstruksjoner, og gir en oversikt over praktiske løsninger som tilfredsstiller ulike krav.

Prosjekter