Til hovedinnhold
Norsk English

Konstruksjoner - bygg og infrastruktur

SINTEF driver forskning, prosjektgransking, spesialrådgivning og tredjepartskontroll av de fleste typer konstruksjoner. Vi ser konstruksjoner og fysisk infrastruktur i et livsløpsperspektiv.

Kontaktperson

Vi er involvert i store og små prosjekter innen bygningsfysikk, energibruk, klimaendringer og klimatilpasning. Prosjektene dreier seg om rehabilitering av bygg, nye bygninger og utvikling og innovasjon knyttet til nye byggematerialer, byggesystemer og byggemetoder.

Dette jobber vi med

Tema
Hva er et bærekraftig bygg

Hva er et bærekraftig bygg

Skal vi lykkes med det grønne skiftet, er det helt nødvendig med en omstilling i byggenæringen. Vi må utvikle energieffektive bygg med lavt klimaavtrykk og klimatilpasset utforming.

Ekspertiser innen konstruksjoner - bygg og infrastruktur

Laboratorier

Aktuelt

Prosjekter

PermaRICH

PermaRICH

Start:
Slutt:

Advanced Mapping and Monitoring for Assessing Permafrost Thawing Risks for Modern Infrastructure and Cultural Heritage in Svalbard

Herøysund bru

Herøysund bru

Start:
Slutt:

Tilstandsevaluering for å etablere miljøvennlig forvaltningsstrategi som skal benyttes på andre bruer.

Overvåking av fukt i tak

Overvåking av fukt i tak

Start:
Slutt:

Vi undersøker systemløsninger som overvåker fuktforholdene i flate, kompakte tak og som varsler ved unormale og skadelige fuktforhold.

MESLA

MESLA

Start:
Slutt:

Forvaltning og forlengelse av levetiden til betonginfrastruktur påvirket av alkalireaksjoner